Op deze pagina leggen we uit hoe de behandeling gaat, als u door uw arts bent aangemeld bij de afdeling Radiotherapie.

Het eerste gesprek

Als u bent doorverwezen voor een gesprek over de mogelijkheden voor een bestralingsbehandeling en wij uw gegevens ontvangen hebben, bellen wij u voor een eerste gesprek met de radiotherapeut-oncoloog of physician assistant (PA). Als u de eerste keer bij ons komt, meldt u zich bij de balie van de afdeling Radiotherapie. Daar ziet u één van onze medisch secretaresses, zij verwijst u naar de juiste wachtkamer.

Uw eerste bezoek is het intakegesprek met de radiotherapeut-oncoloog of met de PA. De radiotherapeut-oncoloog of PA onderzoekt u en bespreekt de mogelijkheden voor een bestralingsbehandeling. U heeft het in dit gesprek onder andere over de klachten die door de bestraling veroorzaakt kunnen worden.

We adviseren om iemand mee te nemen naar het intakegesprek.

Mouldroom

Afhankelijk van het gebied waar u bestraald gaat worden, kan het nodig zijn om op maat gemaakte hulpmiddelen te maken. Deze hulpmiddelen worden gemaakt op de mouldroom. Wanneer u bijvoorbeeld op het hoofd of op de hals bestraald wordt, moet er een bestralingsmasker gemaakt worden. Door het masker kunt u elke dag in precies dezelfde houding bestraald worden. Ook hulpmiddelen voor de bestraling van huidtumoren worden hier gemaakt. Meer uitleg over het maken van een bestralingsmasker ziet u in de informatiefilm Bestralingsmasker.

CT-scan maken

Voordat u bestraald wordt, wordt er een CT-scan gemaakt. Dat gebeurt ook als u al eerder een CT-scan heeft gehad. De bestralingsdeskundigen kijken, samen met u, naar wat de beste bestralingshouding is. U kunt hierbij zelf duidelijk aangeven wat voor u nodig is om zo ontspannen mogelijk te kunnen liggen. Dit is erg belangrijk, omdat de houding waarin de scan gemaakt wordt, hetzelfde is als bij elke bestraling. De scan wordt gebruikt voor het maken en berekenen van een optimaal bestralingsplan speciaal voor u. Als de scan gemaakt is, kunnen er kleine tatoeagepuntjes worden gezet. Deze tatoeagepuntjes gebruiken we bij de bestraling om te zorgen dat u elke keer weer in dezelfde houding ligt. Na het maken van de CT-scan mag u naar huis en komt u terug op de dag van uw eerste bestraling.

Bestralingsplan maken

Om u zo goed en precies mogelijk te kunnen bestralen, wordt er speciaal voor u een bestralingsplan gemaakt en berekend. De radiotherapeut geeft op de CT-scan aan welke gebieden er precies bestraald moeten worden. Vervolgens maken de bestralingsdeskundigen een plan dat zo optimaal mogelijk voor u is. Met een computer berekenen zij heel nauwkeurig hoeveel straling er moet komen in het te bestralen gebied, met zo weinig mogelijk schade voor de gezonde organen.

Aanmelden in de wachtkamer

Op de afsprakenkaart die u na het maken van de CT-scan van ons krijgt, ziet u de naam van een bestralingstoestel staan. Dat is één van de volgende vier namen:

  • Soliac
  • Clinac
  • Variac
  • Novac

We hebben twee wachtkamers. Aan iedere wachtkamer zitten twee bestralingstoestellen gekoppeld. Voordat u in de wachtkamer gaat zitten, meldt u zich aan. Dit doet u door de barcode op de afsprakenkaart te scannen met de scanner. De scanner vindt u in het zwarte kastje op de muur van de wachtkamer. Na de CT-scan laat de bestralingsdeskundige u dit zien. Voor elke bestraling meldt u zich opnieuw aan. Als u de barcode op de juiste manier onder de scanner plaatst, hoort u een geluidssignaal en ziet u uw naam op het schermpje verschijnen. U bent nu aangemeld en u kunt plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt opgehaald voor de bestraling.

Omkleden

De bestralingsdeskundige haalt u op uit de wachtkamer en begeleidt u naar een kleedkamer van het bestralingstoestel. De bestralingsdeskundige vertelt u welke kledingstukken u uit moet trekken. U mag een sjaal, omslagdoek of vest meenemen zodat u deze om kunt slaan tijdens het lopen naar de bestralingsruimte.

De bestraling: op tafel liggen

Als u op tafel ligt, leggen de bestralingsdeskundigen u in dezelfde positie neer zoals op de CT-scan is bepaald. Zij doen dit door met u te draaien en te schuiven totdat de lijnen van de laser precies op de tatoeagepuntjes vallen. Als u goed ligt, verlaten de bestralingsdeskundigen de bestralingsruimte, maar zij houden u goed in de gaten met camera’s. Ook is er een intercom. Hierdoor zien en horen de bestralingsdeskundigen u. Mocht er iets zijn, dan kunt u roepen of uw hand opsteken. De bestralingsdeskundigen komen dan meteen naar u toe.

Controle van het bestralingsplan

Voordat het apparaat gaat bestralen, worden er eerst röntgenfoto’s of een scan gemaakt. Deze foto’s zijn niet bedoeld om te kijken hoe het met de tumor is, maar om te controleren of het bestralingsplan nog klopt. De beelden van die dag worden vergeleken met de beelden van de CT-scan waarop het bestralingsplan berekend is. Vaak is er nog een klein verschil tussen deze beelden. Dit verschil wordt gecorrigeerd en doorgestuurd naar de tafel waar u op ligt. U voelt dan de tafel iets bewegen zonder dat we bij u in de ruimte zijn.

De bestraling begint

Daarna begint de bestraling. Het bestralingstoestel draait om u heen. U voelt hier niks van, maar u hoort een zoemend geluid. Het belangrijkste is dat u tijdens de bestraling zo stil mogelijk blijft liggen.

Waar bent u naar op zoek?