Zorgverleners radiotherapie

Op de afdeling Radiotherapie in MST zijn zo’n 65 medewerkers werkzaam. Eerst ziet u een overzicht van zorgverleners. Daaronder kunt u meer lezen over de verschillende functies. Tenslotte kunt u een video bekijken waarin we meer uitleg geven over de functies.

Radiotherapeut-oncoloog

Een radiotherapeut-oncoloog is een arts die zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van kanker met bestraling. De arts bepaalt het behandelplan, waarin staat hoe vaak u moet komen voor een bestraling en met welke dosis u bestraald gaat worden. Ook bepaalt de radiotherapeut-oncoloog het gebied waar de bestraling moet komen. De radiotherapeut-oncoloog is eindverantwoordelijk voor uw bestralingsbehandeling.

Bestralingsdeskundige

De bestralingsdeskundige houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van de bestraling. In de voorbereiding zijn er verschillende specialisaties:

  • Mouldroom: Hier werken bestralingsdeskundigen die gespecialiseerd zijn in het maken van hulpmiddelen die nodig zijn voor de bestraling, zoals een masker voor bestraling van het hoofd.
  • CT-scan/MRI-scan: Deze bestralingsdeskundigen zijn gespecialiseerd in het maken van een scan. Met deze scan brengen we het deel van uw lichaam dat bestraald gaat worden in beeld.
  • Treatment planning: Deze bestralingsdeskundigen zijn gespecialiseerd in het maken en berekenen van bestralingsplannen. Zij berekenen met een computer vanuit welke hoeken en hoe lang er precies bestraald moet worden.
  • Bestralingstoestel: Deze bestralingsdeskundigen zijn verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de bestralingsbehandeling. Ook zijn ze uw eerste aanspreekpunt bij klachten of vragen.

Physician Assistant (PA)

De PA is een bestralingsdeskundige die zich verder gespecialiseerd heeft om sommige taken van de radiotherapeut-oncoloog te kunnen overnemen. Op onze afdeling behandelen en begeleiden de PA’s zelfstandig patiënten. De PA werkt altijd onder supervisie van de radiotherapeut. Dat betekent dat de PA uw behandelplan altijd bespreekt met de radiotherapeut en dat de radiotherapeut eindverantwoordelijk is voor uw behandeling. Als u de superviserend radiotherapeut wilt spreken, kan dat altijd. De PA’s doen ook de controles tijdens de behandeling. Als het nodig is, overleggen zij met de radiotherapeut.

Medisch secretaresse

De medisch secretaresse zorgt ervoor dat de radiotherapeut-oncoloog alle informatie over u heeft. De medisch secretaresse maakt afspraken en plant het spreekuur. Ze staat u telefonisch te woord en u ziet haar aan de balie waar ze u ontvangt en verwijst. Ook kunt u haar tegenkomen bij de wondverzorging op de afdeling Radiotherapie.

Versnellertechnicus

De versnellertechnicus is verantwoordelijk voor het onderhoud van de bestralingstoestellen en andere apparatuur op onze afdeling.

Klinisch fysicus en klinisch fysisch medewerker

De klinisch fysicus radiotherapie zorgt ervoor dat elk onderdeel van de behandeling aan de technische normen voldoet. Dat wil in grote lijnen zeggen dat ze er verantwoordelijk voor zijn dat het berekende bestralingsplan ook daadwerkelijk door het bestralingstoestel wordt uitgevoerd. Ook is de klinisch fysicus sterk betrokken bij de selectie, het testen en de vrijgave van nieuwe apparatuur. Ze worden hierbij ondersteund door de klinisch fysisch medewerkers.

Technisch geneeskundige

De technisch geneeskundige zorgt ervoor dat nieuwe technieken binnen de radiotherapie zo snel mogelijk worden toegepast op onze afdeling. Ook houdt de technisch geneeskundige zich bezig met het optimaliseren van de bestaande technieken. Het doel hiervan is dat elke patiënt volgens de nieuwste en meest optimale technieken en inzichten wordt bestraald.

Waar bent u naar op zoek?