U wordt verzocht de bedrust zoals door uw arts voorgeschreven in acht te nemen (zonder narcose over het algemeen 2-3 uur).

Zowel wanneer u zich niet lekker voelt (bv. last hebt van jeuk, braken, snelle hartslag, ademnood of toenemende pijn) als bij een verminderde been- of armfunctie (bv. verlammingsverschijnselen of gevoelsstoornissen) dient u onmiddellijk uw arts of het verplegende personeel te waarschuwen!

Indien de ingreep poliklinisch plaatsvindt, is het belangrijk dat u zich na de behandeling laat ophalen door een meerderjarig persoon en ervoor zorgt dat u de eerste 24 uur na de ingreep door iemand in de gaten wordt gehouden. U dient er rekening mee te houden dat u vanwege de narcose of de toegediende medicijnen tijdelijk ongeschikt bent om aan het verkeer deel te nemen. De eerste 24 uur na de behandeling mag u geen motorvoertuig of tweewielig voertuig besturen en geen gevaarlijke handelingen verrichten (bv. met gevaarlijke machines werken of iets doen zonder houvast), geen alcohol drinken of roken en het is beter dat u in die periode geen belangrijke beslissingen neemt.

Wat is de kans op welslagen van de operatie?
Op basis van de uitkomsten van het nieuwste wetenschappelijk onderzoek zijn er met betrekking tot pijnreductie in 80-90% van de gevallen goede tot zeer goede resultaten te behalen.

Ondanks zorgvuldig onderzoek vóór de ingreep kan de behandeling mislukken. Dit kan o.a. ook te wijten zijn aan verdere degeneratieve aandoeningen van de wervelkolom