Welke behandelmogelijkheden zijn er?

Conservatieve behandeling

Bij aandoeningen als slijtage kunnen medicijnen, injecties, infusen of fysiotherapie (bewegingstherapie, warmtetherapie, etc.) de klachten verminderen.

Als de conservatieve behandeling echter niet leidt tot een duidelijke verbetering van de klachten, of als er sprake is van ernstige verlammingsverschijnselen (bijvoorbeeld een

‘myelopathie’, wat een incomplete dwarslaesie is), dan is het gevaar van een blijvende beschadiging van de zenuw of het ruggenmerg groot. Meestal kan door een operatie alsnog de druk op de zenuwwortels of het ruggenmerg worden weggenomen waardoor herstel kansrijk is. In geval van snel achteruitgaande uitvalsverschijnselen van de motoriek, sensibiliteit, de blaas of de endeldarm is een spoedoperatie noodzakelijk.

Een operatie

Op basis van de diagnose die er bij u is gesteld, heeft uw arts een operatie aanbevolen. Bij bepaald letsel of bepaalde aandoeningen is een spontaan herstel van de instabiele wervels niet zo waarschijnlijk en zullen de wervels operatief moeten worden gefixeerd om toenemende instabiliteit en zenuwbeschadigingen te voorkomen. Als er al sprake is van ernstige verlammingsverschijnselen, is het gevaar van blijvende zenuwbeschadiging groot. Soms is een operatie zinvol bij lang aanhoudende pijnklachten.

Waar bent u naar op zoek?