Waar moet u op letten voor de ingreep

Medicijnen dienen alleen in overleg met de behandelende arts te worden ingenomen, dit geldt vooral bij suikerziekte (diabetes) en voor het gebruik van bloedverdunners. Tenzij anders afgesproken en mits medisch verantwoord dient u minstens vijf dagen voor de ballonkyfoplastiek te stoppen met het innemen van bloedverdunners zoals bv. Aspirine®(acetylsalicylzuur).

Indien u andere bloedverdunners slikt of inspuit (bv. Marcoumar®, heparine, Plavix®), is het belangrijk dat u dit bijtijds aan uw arts doorgeeft. Tenzij anders voorgeschreven mag u minstens zes uur voor de behandeling geen vast voedsel meer gebruiken. Dranken zoals mineraalwater of thee met suiker zijn toegestaan, echter geen melk en geen alcohol. Ook roken is niet toegestaan!

Indien de behandeling plaatsvindt onder volledige narcose dan geldt het voorschrift: nuchter zijn voor de ingreep. Hierover wordt u op een ander moment nader geïnformeerd.

Waar bent u naar op zoek?