Bevallingen

Iedere geboorte en bevalling is een unieke gebeurtenis. De meeste bevallingen beginnen spontaan. De bevalling begint met weeën en soms met het breken van de vliezen. Bij de één verloopt de bevalling snel, bij een ander juist langzaam.
Om verschillende redenen kunt u in ons ziekenhuis bevallen. Sommige mensen kiezen er voor om onder begeleiding van de eigen verloskundige te bevallen in het Medisch Spectrum Twente. Dit wordt de poliklinische bevalling genoemd, zonder medische indicatie. Dit bespreekt u met uw eigen verloskundige
Als u al de gehele zwangerschap bij ons onder controle bent geweest, bevalt u uiteraard ook in het ziekenhuis. Het kan ook zijn dat uw verloskundige u tijdens de bevalling verwijst naar onze afdeling. U kunt dan geholpen worden door een gynaecoloog, een klinisch verloskundige of een arts-assistent in opleiding tot gynaecoloog, welke in nauw overleg met elkaar samenwerken.

Wilt u meer informatie rondom de zwangerschap, dan kunt u deze vinden bij zwangerschapsbegeleiding.

Meer informatie
Via de links hieronder vindt u informatie (soms in verschillende talen beschikbaar), op de site van Rijksinstituut voor de volksgezondheid en milieu (RIVM) of de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG).

Informatiefolders van MST over Verloskunde, Gynaecologie en Osteoporose vindt u hiernaast in het blok Folders.

Waar bent u naar op zoek?