Epilepsie behandeling

De behandeling van epilepsie bestaat in eerste instantie uit het voorschrijven van medicijnen (anti-epileptica) die tot doel hebben de verstoring in de hersenen te onderdrukken. Vaak lukt het om op deze manier min of meer vrij van aanvallen te zijn. Een goede discipline is essentieel voor een optimaal resultaat, dat wil zeggen: regelmatig leven, bijtijds innemen van de medicijnen, zorgen voor goede (nacht)rust, en overmatig gebruik van alcohol achterwege laten.

Voor de behandeling van epilepsie is in principe de neuroloog de aangewezen persoon. Afhankelijk van de oorzaak van de epilepsie kan het zijn dat ook een neurochirurg bij de behandeling betrokken raakt. Bijvoorbeeld als er sprake is van een hersentumor. De aanwezigheid van een afwijking kan de oorzaak zijn van de epilepsie.

Het neurochirurgisch verwijderen van de tumor (of een gedeelte ervan) kan ertoe leiden dat de verschijnselen van epilepsie verminderen of zelfs verdwijnen. In veel gevallen zal het gebruik van anti-epileptica echter wel noodzakelijk blijven, hoewel de dosering en het aantal anti-epileptica soms aanzienlijk kunnen worden verlaagd.

Waar bent u naar op zoek?