Fototherapie

Kinderen worden in de eerste dagen na de geboorte vaak geel. Deze geelzucht heeft als medische term ‘icterus neonatorum’ en ontstaat door onrijpheid van de lever. Bij de afbraak van rode bloedlichaampjes wordt galkleurstof (bilirubine) gevormd. De onrijpe lever kan die gele galkleurstof echter nog niet uitscheiden. De bilirubine komt dan in het bloed terecht, waardoor de huid geel wordt, het kind slecht kan gaan drinken en een beetje suf kan worden.
De geelzucht neemt normaal gesproken toe vanaf de geboorte, is op de derde en vierde dag het ergst en neemt daarna weer af (bij te vroeg geborenen ligt dit hoogtepunt wat later). In het algemeen rijpt de lever in enkele dagen en gaat de geelzucht vanzelf over. Een erg hoog gehalte galkleurstof kan ongunstig zijn voor de hersenen en doofheid veroorzaken. Om dit te voorkomen, is dan behandeling met fototherapie noodzakelijk.

Fototherapie kan op verschillende manieren gegeven worden.

Meer informatie hierover in de folder Fototherapie.

Waar bent u naar op zoek?