Groepscursus voor patiënten met MCI en hun partners

De afkorting MCI staat voor Mild Cognitive Impairment. Patiënten met MCI hebben last van geheugenproblemen en/of andere problemen met het denken, zoals moeite met concentratie of met plannen en overzicht bewaren. De problemen ontstaan meestal als mensen wat ouder worden, maar zijn wel wat ernstiger dan bij normale ouderdomsvergeetachtigheid. In een later stadium ontstaat soms een dementie, maar dit is niet altijd het geval. In de groepscursus wordt uitleg gegeven over milde geheugenproblemen en alles wat met het geheugen te maken heeft. Er wordt aandacht besteed aan mogelijke oorzaken van milde geheugenproblemen en de toekomstperspectieven. Ook worden praktische tips gegeven voor het (samen) omgaan met de gevolgen van milde geheugenproblemen en over wat u kunt doen aan onzekerheid, spanning of piekeren wanneer u iets vergeet. Ook is er ruimte voor lotgenotencontact en uitwisseling van ervaringen. De cursus is bedoeld voor patiënten met MCI én hun eventuele partner en bestaat uit twaalf bijeenkomsten.

Waar bent u naar op zoek?