Hartrevalidatie op maat

De behandelstappen

Hartrevalidatie is een programma van mst-thorax-centrum-twente

De specialisten die u helpen

Tijdens het hartrevalidatieprogramma krijgt u begeleiding van een team van specialisten die u helpen zo goed mogelijk te herstellen. Dit team bestaat uit verpleegkundig coördinatoren hartrevalidatie, een cardioloog, fysiotherapeut, psycholoog en diëtiste. Dit zijn alle zorgverleners uit het behandelteam.

Verpleegkundig coördinator hartrevalidatie

De verpleegkundig coördinator is uw aanspreekpunt. Ze is betrokken bij het hele hartrevalidatietraject. U maakt kennis met haar tijdens het intakegesprek. De verpleegkundig coördinator informeert over de mogelijkheden van hartrevalidatie en de onderdelen waaraan u kunt deelnemen, zoals de informatiebijeenkomst in de vorm van een hoorcollege van verschillende hulpverleners die bij de hartrevalidatie betrokken zijn. Verder de fitmodule: het trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut, en de leefstijlworkshops om aan een gezonde leefstijl te werken. Hier komen voeding, beweging, ontspanning en stressreductie aan de orde, in combinatie met het aanleren van een ademhalingstechniek. Dat laatste wordt hartcoherentie genoemd. Bij de verpleegkundig coördinator kunt u altijd voor vragen terecht. Onder contact ziet u de bereikbaarheidsgegevens.

Fysiotherapeuten

Diëtisten


Coen Kamphuis
Fysiotherapeut


Haydi Podde
Fysiotherapeut


Hayke Kotte
Fysiotherapeut


Wieke Nijhof
Diëtist


Vera Hovenier
Fysiotherapeut


Michel Scholten
Fysiotherapeut


Ties te Wierik
Fysiotherapeut


Maaike Aarnink
Diëtist

Hartrevalidatie op maat

Omdat niet iedereen dezelfde behoefte heeft aan informatie, ondersteuning en lichamelijke training, proberen we altijd het hartrevalidatieprogramma zoveel mogelijk af te stemmen op de individuele doelen en behoeften. In de loop van het hartrevalidatietraject kunnen de doelen natuurlijk worden aangepast.

Intakegesprek

Als u bent aangemeld voor het hartrevalidatieprogramma, neemt één van de verpleegkundig coördinatoren contact met u op om een afspraak in te plannen voor het intakegesprek. Ter voorbereiding op dit gesprek krijgt u vragenlijsten toegestuurd die gaan over uw leefstijl, angst/depressie en werkhervatting. Tijdens het intakegesprek bespreekt u samen met de verpleegkundig coördinator waar u behoefte aan heeft en welke begeleiding nodig is. Voordat het intakegesprek plaatsvindt, wordt er altijd een inspanningstest afgenomen. Dat is meestal een fietstest en soms een looptest. De intake en inspanningstest zijn altijd in MST locatie Enschede. Wekelijks vindt er overleg plaats met het hartrevalidatieteam. In dit overleg worden uw gegevens besproken en wordt een persoonlijk hartrevalidatietraject samengesteld.

u-mag-vragen

Waar bent u naar op zoek?