Behandelmogelijkheden

Er zijn twee behandelmogelijkheden:

 

  • Niet-operatieve (conservatieve) behandeling
  • Operatieve behandeling.

De conservatieve behandeling bestaat uit pijnstilling, fysiotherapie (bewegingstherapie, warmtetherapie, etc.) en in sommige gevallen bedrust gedurende een langere periode. Overige behandelmogelijkheden zijn een blokkade van de zenuwwortel respectievelijkhet inbrengen van een spinaal katheter. Bij deze behandeling worden medicijnen doelgericht in de betreffende zenuwwortels of direct in het wervelkanaal ingespoten.

Als de conservatieve behandeling echter niet leidt tot een duidelijke verbetering van de klachten, of als er sprake is van ernstige verlammingsverschijnselen (bijvoorbeeld een‘klapvoet’), dan is het gevaar van een blijvende beschadiging van de zenuw groot. Meestal kan door een operatie alsnog de druk op de zenuwwortels worden weggenomen waardoor herstel van de zenuwwortels kansrijk is. In geval van verlammingsverschijnselen van de blaas of de endeldarm is een spoedoperatie noodzakelijk.

Bij de zogenaamde ‘open herniaoperatie’ wordt het wervelkanaal geopend en het aldus zichtbaar geworden uitstulpende weefsel van de tussenwervelschijf met behulp van een microscoop verwijderd. Bij de zogenaamde‘percutane’ methode vindt de behandeling plaats met behulp van buisjes waardoorheen met een microscoop respectievelijk endoscoop wordt gekeken. Bij deze operatie wordt of alleen de eigenlijke hernia (het zogeheten sekwester) en/of ook een deel van het gedegenereerde weefsel van de tussenwervelschijf uit het gebied tussen de wervels verwijderd.

Vanwege de toestand van uw hernia, raden we u een operatieve behandeling aan via de ‘microscopisch open herniaoperatie’.

Waar bent u naar op zoek?