Longrevalidatie

Veel longpatiënten ondervinden toenemend problemen in het dagelijks functioneren zoals het uitvoeren van werk, hobby’s of activiteiten thuis. Door toenemend conditie en spierkrachtverlies kunnen kortademigheid en vermoeidheid, maar ook angst, frustratie of sombere gevoelens uw leven gaan beheersen.

Door training, voorlichting en leren omgaan met uw klachten en beperkingen leert u weer beter te functioneren en zal uw welbevinden verbeteren.

 

Wilt u meer weten over longrevalidatie in het Medisch Spectrum Twente?

Wijbiedeneen 3 maanden durend longrevalidatieprogramma aan voor patiënten die merken dat ze door hun longaandoening problemen ondervinden in het dagelijks functioneren. Het programma staatonderleiding van de longarts en naast de fysiotherapeut wordende medischmaatschappelijkwerker, dediëtiste, deergotherapeuteen de verpleegkundig specialist ingeschakeld.

 

  • U traint 2 x per week in groepsverband onder leiding van een gespecialiseerd fysiotherapeut om uw inspanningsvermogen te verbeteren.
  • U leert omgaan met deklachten en beperkingen die u ondervindt. Dit doen wedoor middel van voorlichting over uw longaandoening, voedingsadviezen, ontspannings- en ademhalingstechnieken en medicatie gebruik.
  • Tevens leert uom te gaan met negatieve gevoelens zoals angst en somberheid.

 

U neemtactief deel aan het programmaen past de adviezen en het thuisoefenprogramma toein uw dagelijks leven.

 

Vergoeding:
Als u wordt verwezen door de longarts voor poliklinische longrevalidatiewordt het programma vergoed uit uw basiszorgpakket. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

 

 

 

 

Waar bent u naar op zoek?