Veel kinderen worden doorverwezen met lichamelijk on(voldoende) verklaarde problemen zoals eetproblemenslaapproblemen of zindelijkheidsproblemen of buikpijn– en hoofdpijnklachten en vermoeidheidsklachten waarvoor geen duidelijke medische oorzaak is gevonden.

Een tweede groep wordt gevormd door kinderen met ernstige en vaak chronische lichamelijke ziekten/chronische aandoeningen, zoals leukemieastmareuma of diabetes mellitus. De medisch psycholoog wordt bijvoorbeeld ingeschakeld ter ondersteuning van kinderen en ouders of als het gedrag en de leefstijl van kind of gezinsleden een negatieve invloed hebben op het ziekteverloop, de behandeling of de therapietrouw.

Bij kinderen met mogelijke problemen in de ontwikkeling, naast of door een medisch probleem, wordt ontwikkelingsonderzoek gedaan en kan behandeling plaatsvinden of wordt advies gegeven voor behandeling elders.

Een vierde groep betreft kinderen met epilepsie of met niet-aangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld door een ongeval, een hersentumor of een hersenoperatie.

Tenslotte behandelen wij kinderen die last hebben van angstklachten of nare herinneringen ten gevolge van een medische behandeling.

Zie verder:

EMDR

Groepsconsult kinderen met diabetes

Groepscursus chronisch zieke kinderen

Speltherapie

Waar bent u naar op zoek?