Waar moet u na de operatie op letten?

Meestal ontwaakt u nog op de operatiekamer uit de narcose. Na de operatie kan het ademen door de neus vanwege de neustampons wat moeilijker gaan.

In de meeste gevallen wordt u op de operatiedag permanent bewaakt op de afdeling endocrinologie. Eventueel wordt u langer onder narcose gehouden en beademd om reacties die belastend kunnen zijn (hoesten, temperatuursschommelingen, onregelmatige ademhaling) te onderdrukken tot de orgaanfuncties hersteld zijn.

In beginsel gaat de nazorg plaatsvinden op een speciale endocrinologische afdeling. Deze specifieke zorg is van belang om eventuele complicaties te herkennen en op de juiste manier te behandelen. Regelmatige controle van de urine-uitscheiding helpt om een verstoring van de vocht- en zoutbalans in het lichaam vroegtijdig op het spoor te komen. In de dagen na de operatie worden tests afgenomen om stoornissen van het gezichtsvermogen, het gezichtsveld en de oogbewegingen op te sporen.

Op de dag na de operatie mag u gewoonlijk na het uitslapen van de narcose met ondersteuning gaan staan en wat rondlopen. In de eerste dagen kunnen na het gaan staan problemen met de bloedsomloop optreden (orthostatische collaps). Als u merkt dat het u zwart voor de ogen wordt bij het overeind komen, dient u meteen uw arts te waarschuwen die dan eventueel medicijnen toedient om te bloedsomloop te stabiliseren.