Individuele behandeling PMT

Ontspanningstherapie.

Dit betreft een kortdurende behandeling waarbij u binnen enkele sessies ontspanningsvaardigheden aangeleerd krijgt om deze vervolgens zelfstandig toe te kunnen passen in uw dagelijkse leven.

Bevorderen en vergroten van de lichaamsbeleving.

Hoe ziet u, uw lijf en hoe waardeert u het. Wat kan u lijf allemaal wel of niet? Wat voelt u waar en hoe? En hoe zit het lichaam eigenlijk in elkaar?  Onder lichaamsbeleving verstaan we lichaamswaardering, lichaamshouding, lichaamsbewustzijn en lichaamsbeeld

D.m.v. verschillende bewegingsactiviteiten brengt de pmt’er u in contact met uw lichaam. Samen met de therapeut onderzoekt u wat u voelt, waar u wat voelt, wat u hier van vindt en hoe u hier woorden aan kunt geven.  U wordt zich bewuster van uw lichaam en raakt er meer vertrouwd mee.

Emotie-/spanningsregulatie therapie.

Emoties lopen vaak te hoog op. Het lukt u niet meer om op gepaste en verantwoorde wijze uw emoties te uitten. Emoties kunnen te los of te vast zitten. Bij te los kunt u denken aan emoties die te snel, te heftig en te vaak naar buiten komen.  Bij te vast slaan de emoties naar binnen, uiten gaat moeilijk.  U kunt dan denken aan het stilhouden (met of zonder exploderen), uitdoven en/of vastzetten van uw emotie.

Tijdens de therapie gaat het om het leren herkennen van de spanningsopbouw bij uzelf en het aanleren van stress- en/of frustratiehantering. Met als doel om op gepaste wijze emoties te leren reguleren.

Hoeveel ballen houdt u in de lucht?

Hoeveel hoepels kunt u of wilt u draaiende houden en hoeveel is verstandig? De hoepels mogen niet stil komen te liggen. Voelt u meer of minder spanning bij meer of minder hoepels en waar voelt u dat? Waar kiest u voor, en hoe komt u tot deze keuze?

Samen met de psychomotorisch therapeut verkend u op deze wijze diverse ervaringsvormen die in relatie staan met emotie-/spanningsregulatie.