Psychologische behandeling bij neurologische ziekten

Voorbeelden van neurologische ziekten zijn: multiple sclerose (MS)ParkinsondementieCVAcommotio cerebri (hersenschudding) of licht traumatisch hersenletselcontusio cerebri (hersenkneuzing)epilepsiehersentumororganisch psychosyndroom (OPS)schildersziektechronisch toxische encephalopatie (CTE)Mild Cognitive Impairment (MCI)

Bij een neurologische ziekte is sprake van veranderingen in de hersenen. Dit kan verschillende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor het bewegen en het aansturen van de spieren, maar ook voor zaken als concentratie,  geheugen, woordvinding en planning – dit noemen we cognitieve problemen. Soms ook kan uw gedrag of karakter veranderen. Bij kinderen kunnen er vragen zijn over de ontwikkeling van de hersenen en het functioneren van de hersenen.

Op  de afdeling Medische Psychologie brengen we de cognitieve problemen in kaart door middel van een neuropsychologisch onderzoek (NPO). Verder kunnen we behandeling bieden bij het omgaan met de veranderingen die de neurologische ziekte met zich meebrengt. Bijvoorbeeld:

– uitleg aan patiënt en omgeving over de cognitieve, emotionele en gedragsmatige veranderingen

– advies over omgaan met de veranderingen in relatie, gezin of werk

– korte training voor het omgaan met geheugenproblemen, planningsproblemen of vermoeidheidsklachten

– psychologische behandeling bij verwerkingsproblemen en psychologische reacties zoals angst en somberheid

– advies over vervolgbehandeling of begeleiding thuis

Op de afdeling Medische psychologie bieden we een aantal cursussen en trainingen voor patiënten met neurologische ziekten (en hun naasten):

Cognitieve training na hersenletsel: Niet Rennen Maar Plannen

Groepscursus omgaan met organisch psychosyndroom (OPS)

Groepscursus voor patiënten met MCI en hun partners

Patiënt educatie programma Parkinson (PEPP)

Training herstellen van een licht traumatisch hersenletsel

Waar bent u naar op zoek?