Psychotherapie

Psychotherapie is een meer intensieve vorm van psychologische behandeling. Het doel van psychotherapie is het verminderen of beter hanteerbaar maken van psychische klachten. In gesprekken werkt de patiënt aan vergroting van zijn/haar zelfinzicht en verandering in het eigen psychisch functioneren. In psychotherapie werken mensen aan veranderingen in gedrag, verandering in gedachten over zichzelf en de wereld en/of verandering in hun (manier van omgaan met) emoties. De behandelingen zijn kort als het kan langdurig als dat nodig is. Op de afdeling Medische Psychologie wordt psychotherapie aangeboden voorzover de psychische klachten samenhangen met een medisch probleem. Wanneer langdurige psychotherapeutische behandeling nodig is waarbij de nadruk niet op de medische psychologie ligt, kan worden doorverwezen naar een vrijgevestigde psychotherapeut of de GGZ.

 

Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie, met elk hun eigen accenten. Voorbeelden zijn: cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte psychotherapie, kortdurende psychoanalytische psychotherapie, systeemtherapie en groepstherapie.

 

In het Medisch Spectrum Twente werken 3 BIG-geregistreerde psychotherapeuten en 2 kinder-psychotherapeuten.

Waar bent u naar op zoek?