Renale denervatie

Het MST biedt de mogelijke behandeling van renale denervatie, dit is een nieuwe nog niet algemene behandeling in onderzoekssetting. Door verlaging van de sympaticus activiteit (een zenuw welke zich in de wand van de nierslagader bevindt) wordt in het algemeen een daling van de bloeddruk bereikt en een afname van de insuline ongevoeligheid. Dit gebeurt in dagbehandeling door de cardioloog i.s.m. de interventie-radioloog

Indicatie renale denervatie

  • Therapie resistente hypertensie ondank behandeling met minimaal 3 middelen, waarvan een diureticum
  • 24-uurs RR meting: systolisch gemiddeld >140mmHG en/of diastolische RR >90 mmHg
  • Normale nierfunctie (nier filtratiesnelheid van groter dan 60 ml/min)
  • Geen insuline afhankelijke diabetes mellitus

De huisarts verwijst de patiënt naar de internist-nefroloog, t.a.v. L. Straathof of internist vasculair geneeskundige G. Kant. Indien een 24 uurs meting van de bloeddruk verricht is dan is het zinvol dat de resultaten bij de verwijsbrief zijn gevoegd.
De internist screent patiënt ( oa magneetscan nierarteriën) en sluit andere oorzaken voor hypertensie uit.
Patiënten worden besproken door cardioloog, radioloog, internist nefroloog en internist vasculair geneeskundige en daarna wordt besloten of de patiënt geschikt is voor deze behandeling.Cardioloog en interventie radioloog voeren de behandeling bij de hiervoor geschikte patiënten uit.

De controles na de behandeling worden uitgevoerd door de internist.In principe is renale denervatie een aanvullende behandeling en wordt medicatie door gebruikt.Aangezien er nog weinig gegevens zijn over werking en eventuele nadelen op lange termijn, worden de patiënten een lange periode ( jaren) door de specialist vervolgd en niet terugverwezen naar de huisarts.Indien een patiënt niet in aanmerking komt voor renale denervatie en er geen sprake is van hoge bloeddruk welke verklaard kan worden die behandeling behoeft bij de specialist wordt de patiënt na maximaal instellen terugverwezen naar de huisarts

Wat betekent renale denervatie?
Renale denervatie betekent letterlijk: “Het onderbreken van de functie van de zenuwbanen van en naar de nieren”. De zenuwen die de nieren verbinden met de hersenen, spelen een belangrijke rol in het ontstaan van een hoge bloeddruk. Deze zenuwen liggen rondom de slagaders die naar de nieren lopen. Het onderbreken van deze zenuwen, ofwel renale denervatie, is een nieuwe behandeling voor patiënten met moeilijk behandelbare hoge bloeddruk.

Uit eerder wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat door het onderbreken van de nierzenuwen, de bloeddruk kan dalen. Het idee van de behandeling zelf is niet nieuw. In de 20e eeuw, voordat bloeddruk verlagende medicijnen beschikbaar kwamen, werden uitgebreide operaties uitgevoerd als behandeling van een hoge bloeddruk. Omdat deze uitgebreide operaties samengingen met complicaties en doordat behandelingen met medicijnen beschikbaar kwamen, werd deze operaties niet meer uitgevoerd.
Recent is een nieuwe methode ontwikkeld om op een niet al te ingewikkelde wijze zonder operatie de werking van de zenuwen van/naar de nieren, te onderbreken. Deze methode lijkt een effectieve nieuwe behandeling te zijn voor patiënten met moeilijk behandelbare bloeddruk die geen of weinig baat hebben bij medicijnen of daar veel bijwerkingen van ondervinden.

Waar bent u naar op zoek?