Voor wie is renale denervatie een geschikte behandeling?

In Nederland heeft 30% van de (volwassen) vrouwen en 34% van de mannen een hoge bloeddruk. Er is sprake van een hoge bloeddruk indien de bovendruk hoger of gelijk is aan 140mmHg en/of de onderdruk hoger of gelijk is aan 90mmHg. Meestal is zowel de boven- als onderdruk verhoogd.

Tegenwoordig bestaan er tientallen bloeddruk verlagende medicijnen. De eerste stap in de behandeling van een hoge bloeddruk is nog steeds de medicamenteuze behandeling. Helaas reageren niet alle patiënten gunstig op deze medicijnen. Bij sommige patiënten is de bloeddruk moeilijk behandelbaar, en daalt de bloeddruk onvoldoende. Dat wil zeggen dat de bovendruk boven 140mmHg blijft, zelfs met een combinatie van verschillende tabletten. Andere patiënten ervaren hinderlijke bijwerkingen van medicijnen tegen de bloeddruk. Bij deze twee groepen patiënten kan renale denervatie mogelijk een uitkomst bieden.

Op dit moment komen twee groepen patiënten in aanmerking voor renale denervatie:

  • Ten eerste komen patiënten met een hoge bloeddruk – een bovendruk van minimaal 160mmHg – die minimaal 3 bloeddruk verlagende medicijnen gebruiken, waardonder een plastablet, in aanmerking voor renale denervatie.
  • Daarnaast komen patiënten met een hoge bloeddruk – een bovendruk van minmaal 160mmHg – die bijwerkingen ervaren voor verschillende bloeddruk verlagende medicijnen, in aanmerking voor renale denervatie.

Voor een aantal patiënten is renale denervatie (op dit moment) geen geschikte behandeling voor een hoge bloeddruk.

  • Kinderen. Op dit moment is nog geen ervaring met de behandeling van kinderen.
  • Patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte) type I.
  • Zwangere vrouwen. De gevolgen voor het kind zijn niet bekend, daarom worden zwangere vrouwen en vrouwen met een kinderwens in de nabije toekomst niet behandeld.
  • Patiënten met een behandelbare oorzaak voor hoge bloeddruk, zogenaamde secundaire hypertensie.

Om te bepalen of renale denervatie de juiste behandeling is tegen hoge bloeddruk, wordt voor de ingreep uitgebreid onderzoek verricht.

  • Met behulp van een MRI worden de nieren en de slagaders van de nieren in beeld gebracht.
  • Verschillende bloed- en urineonderzoeken zullen verricht worden.
  • De bloeddruk wordt 24 uur lang gemeten. U krijgt hiervoor een bloeddrukmeter mee naar huis. Deze moet u 24 uur lang dragen.

Met behulp van de resultaten van de onderzoeken wordt bepaald of renale denervatie voor u de juiste behandeling tegen de hoge bloeddruk is.