Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie spelenderwijs een oplossing bieden. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen en biedt op deze manier ondersteuning bij het uiten en verwerken van problemen. Speltherapie kan door de behandelend kinder- en jeugdpsycholoog worden ingezet ter ondersteuning van de behandeling op de afdeling Medische Psychologie.

Waar bent u naar op zoek?