Spina spreekuur

Bij de afdeling Kindergeneeskunde van MST wordt 5 keer per jaar (een multidisciplinair spreekuur gehouden voor kinderen met een spina bifida. Een spina bifida is een open ruggetje. Het team wordt gecoördineerd door dr. Tummers, kinderarts en het spreekuur vindt plaats op maandagmiddag.

Multidisciplinair team

Diverse specialisten van MST en revalidatiecentrum Roessingh zijn betrokken bij het spina bifida spreekuur. Naast de kinderarts zijn dit een kinderneuroloog, een kinderuroloog, een kinderorthopeed, een revalidatiearts en een kinderverpleegkundige. De kinderen en ouders zien in een uur tijd deze specialisten, zodat alle verschillende aspecten en problemen in het spreekuur besproken, behandeld en gecoördineerd kunnen worden.

Aanvullende onderzoeken kunnen soms voor of na het spreekuur worden gepland.

Zorgverleners

Waar bent u naar op zoek?