Hoe gaat de operatie in zijn werk?

Het doel van de operatie is de druk op de beknelde zenuw vezels weg te nemen. Om dit te bereiken moeten alle delen die de vernauwing in het spinale kanaal veroorzaken, zoals botdelen, delen van gewrichten, banden en zo nodig delen van de tussenwervelschijf, worden verwijderd. De operatie vindt plaats onder volledige narcose. De anesthesioloog informeert u op een ander moment over de bijzonderheden en de risico’s van de narcose. Vlak voor de operatie, als u op de operatietafel ligt, wordt door middel van een kort röntgenonderzoek de plaats van de vernauwing van het wervelkanaal nauwkeurig vastgesteld. De lengte van de huidsnede in de rug is afhankelijk van de omvang van de lumbale kanaalstenose. Die kan zich beperken tot één wervel, maar het is ook mogelijk dat ze zich over meerdere wervels uitstrekt.

Tijdens de ingreep wordt gebruik gemaakt van een operatiemicroscoop. Hiermee heeft de operateur beste zicht en controle over van het operatieve veld.

De omvang van de ingreep wordt bepaald op basis van de klinische diagnose en de beeldvormende diagnostiek. Soms is alleen een beperkte verwijdering van botdelen, delen van gewrichten, banden en indien nodig van de uitstulping resp. verkalkt weefsel van de tussenwervelschijf al voldoende. Additioneel kan een ingrijpende verwijdering van wervelbogen, gewrichtsvlakken, delen van de banden en doornuitsteeksels (een- of tweezijdige laminectomie) noodzakelijk blijken te zijn. Als er ook sprake is van een vernauwing in het gebied van de wortelkanaaltjes, dan moet door verwijdering van verdikte gewrichtsdeeltjes ook hier ruimte gemaakt worden.

Voordat de wond wordt gesloten, kan een dunne drain in het geopereerde gebied worden ingebracht, om gedurende een tot twee dagen het wondvocht af te voeren.

Waar bent u naar op zoek?