De diëtiste op de radiotherapie


Wij zijn Marja en Marita, de diëtisten werkzaam op de afdeling radiotherapie. Een diëtist houdt zich bezig met de voedingstoestand van de patiënt. Door een goede voeding te gebruiken wordt de voedingstoestand op peil gehouden en blijft het lichaam in een goede conditie. De voordelen van een goede voedingstoestand zijn:

  • de afweer blijft zoveel mogelijk in stand
  • na een eventuele operatie is er een betere wondgenezing
  • een behandeling zoals radiotherapie wordt beter verdragen
  • een goede voedingstoestand beïnvloedt het welbevinden

Door de bestraling kunnen zich voedingsproblemen voordoen. Daardoor kan de voedingstoestand verslechteren. We kunnen u dan tips geven waarmee u de voeding aan kunt passen aan de klachten die op kunnen treden. Bedenk dat niet iedereen dezelfde klachten krijgt. De klachten treden meestal niet onmiddellijk na de eerste bestraling op, maar in de loop van de behandeling. Meestal gaan ze na de bestralingsserie geleidelijk weer over.

De diëtist heeft op dinsdag- en op donderdagmiddag spreekuur op de afdeling radiotherapie. De medisch secretaresses zorgen ervoor dat u, indien nodig, een afspraak krijgt voor één van deze 2 spreekuren. Eventueel wordt er nog een vervolgafspraak gemaakt.

Waar bent u naar op zoek?