Castor EDC

Om de kwaliteit van de data te borgen is het gebruik van een gevalideerd datamanagementsysteem met ingang van 1 juli verplicht in MST. Dit geldt voor WMO-plichtig onderzoek. MST stelt hiervoor Castor Electronic Data Capture (EDC) ter beschikking voor MST geïnitieerde studies. Meer informatie over het gebruik van Castor EDC vindt u op onze website.

Waar bent u naar op zoek?