COVID-19 studies in MST

In MST gaat een aantal registratiestudies starten bij patiënten met COVID-19. De basis hiervoor is de ISARIC Registry study van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Voor dit onderzoek leveren wij gecodeerde gegevens aan via een wereldwijde database. Klik hier voor nadere informatie over dit onderzoek. Aan dit onderzoek worden een aantal andere nationale observationele studies gekoppeld, zoals de CAPACITY studie vanuit de cardiologie, de COVID-19 Oncology en vragen over bijwerkingen van therapieën door het nationale Bijwerkingencentrum Lareb.

Daarnaast zullen op korte termijn een aantal interventiestudies gaan starten. MST gaat meedoen aan de CONCOVID STUDY (“convalescent plasma therapy from recovered patients to treat severe sars-cov-2-disease”). Dit is een landelijk onderzoek naar het effect van het toedienen van bloedplasma van patiënten met antistoffen tegen covid-19. Klik hier voor een samenvatting van het bericht dat hierover op 9 mei j.l. in de Twentsche Courant verschenen is. Daarnaast willen we ook aan een studie vanuit het UMCG gaan meedoen: Pre-emptive tocilizumab in hypoxic covid-19 patients. Nadere informatie hierover volgt nog.

Waar bent u naar op zoek?