Uit de jaarlijkse PatiëntErvaringsMeting blijkt dat MST gemiddeld een 8,4 scoort! De resultaten die afkomstig zijn uit het eerste kwartaal van 2021 geven aan dat er vooral hoog gescoord op het vertrouwen in onze artsen en onze verpleegkundigen. Dit cijfer is een mooi compliment aan alle medewerkers van MST in covid-tijd. Daarnaast geeft de meting inzicht in verbeterpunten. Een van de verbeterpunten waar we ziekenhuisbreed mee aan de slag willen gaan is gericht op de informatievoorziening over de wachttijd bij afspraken in de polikliniek.

Om zicht te krijgen op hoe patiënten de zorg in ons ziekenhuis ervaren en de kwaliteit van zorg continu te verbeteren, meet MST elk jaar de patiëntervaringen door middel van een PatiëntErvaringsMeting. Dit is samen met alle Santeonhuizen uitgevoerd, zodat we onze zorg met elkaar kunnen vergelijken en van elkaar kunnen leren.​

 

Meer weten? Klik hier!

Waar bent u naar op zoek?