Een bericht van de Raad van Bestuur

Voor en achter de schermen wordt door heel veel mensen keihard gewerkt om in deze ongewisse tijden onze patiënten de zorg te kunnen bieden daar waar nodig en mogelijk is.

In huis werken we met een crisisbeleidsteam onder leiding van de Raad van Bestuur en drie operationele teams. Deze teams komen dagelijks bij elkaar en bespreken de opkomende situaties. Ze vormen zich een beeld, een oordeel en nemen besluiten. In het crisisbeleidsteam wordt ook de impact van de ontwikkelingen besproken en scenario’s uitgewerkt om ons voor te bereiden op komende situaties.

Momenteel is de situatie in Twente niet zo zorgelijk als in Brabant, maar we zijn en blijven alert. De situatie kan namelijk van dag tot dag veranderen. Voor alle situaties liggen daarom plannen klaar, bijvoorbeeld om onze IC-capaciteit uit te breiden of om medewerkers anders in te zetten als dit nodig is. Het is niet duidelijk hoe snel het beeld zich gaat ontwikkelen en we volgen dit nauwgezet. Het is momenteel echt alle hens aan dek!

We hebben iedereen de komende dagen en waarschijnlijk weken heel hard nodig. We proberen iedereen zo goed mogelijk te informeren en jullie vragen te beantwoorden. Laten we goed voor elkaar zorgen!

Namens de Raad van Bestuur,
Sophia de Rooij, voorzitter

Waar bent u naar op zoek?