Niet alleen een kindje heeft zorg nodig op de afdeling neonatologie, ook ouders hebben behoefte aan iemand die er voor hen is. Op de afdeling neonatologie in het Vrouw Kind Centrum in MST is een pilot opgezet met kraamverzorgsters, zodat vooral de kraamvrouw de aandacht krijgt die ze ook thuis in de kraamweek zou ontvangen.

Zorg voor kind en ouders
Baby’s die te vroeg geboren worden of die gezondheidsproblemen hebben, komen op de afdeling neonatologie terecht. “Baby’s krijgen op onze afdeling intensieve zorg”, vertelt neonatologieverpleegkundige Maartje. “Ook proberen we goed onze aandacht aan de ouders te schenken en een luisterend oor te bieden, maar hier is bij drukte niet altijd tijd voor, terwijl we wel vaak aan ouders merken dat zij dit nodig hebben.”

Aandacht zoals thuis in de kraamweek
Daarom is er vorig jaar een pilot opgezet in samenwerking met Naviva, waarbij kraamverzorgsters van die organisatie naar MST kwamen om voor de kraamvrouwen te zorgen. “Dat vonden ouders erg fijn”, aldus Maartje. “Dat project stopte, maar de vraag naar zorg bleef. Want die kraamzorg is echt nodig, voor ouders die vaak overrompeld zijn als hun kindje opgenomen is en een moeder die nog herstellende is van de bevalling. Daarom hebben we nu als pilot zelf mensen in dienst die de kraamzorg kunnen bieden. Zij kunnen de ouders en dan met name de moeder de zorg geven die zij in zo’n spannende tijd verdienen. De zorg zoals ze die anders thuis in de kraamweek zouden krijgen.”

“Ze verdienen het”
Dagelijks is de kraamverzorgende ongeveer 3 uur aanwezig. Vooralsnog loopt de pilot een half jaar. “We hopen dat we dit voort kunnen zetten, want ouders met een baby op de neonatologieafdeling verdienen het dat ze goede zorg krijgen.”

Pilot kraamzorg afdeling neonatologie MST

Het kindje van Annemarie was opgenomen op de afdeling Neonatologie in MST.

“Hoe ongewoon de situatie ook was, door de kraamzorg mocht ik mij toch echt kraamvrouw voelen”, vertelt ze. “De kraamverzorgsters zijn er op de momenten dat ik het moeilijk heb. Door de samenwerking tussen neonatologie verpleegkundigen en de kraamzorg voelden wij ons beiden veilig en in vertrouwde handen.”

Waar bent u naar op zoek?