Vrouw Kind Centrum

Het Vrouw Kind Centrum (VKC) in MST bestaat sinds 2009. In dit bijzondere centrum is alle medische zorg voor vrouw en kind verenigd; kindergeneeskunde, gynaecologie en verloskunde zijn dicht bij elkaar gebracht. De afdelingen werken nauw samen voor de beste zorg voor vrouw en kind en zijn ook echt dicht bij elkaar gevestigd.

Gezinsgerichte zorg

MST hanteert bij een goede geboortezorg het principe van gezinsgerichte zorg, ofwel het zoveel mogelijk bij elkaar houden van een gezin. De hechting tussen moeder en kind, en vader en kind, begint vanaf de geboorte. Door gezinsgerichte zorg hebben we nu op de Moeder Kind Afdeling de mogelijkheid om moeder, vader en kind bij elkaar op één kamer te  plaatsen. Ook voor ouders van zieke pasgeborenen komen er steeds meer mogelijkheden om bij het kind te verblijven.

Het kind is onlosmakelijk verbonden met het gezin, daarom zorgen we in VKC dat kind en moeder bij opname van een van hen zoveel mogelijk samen zijn. We ondersteunen de ouders/verzorgers in de begeleiding en betrokkenheid bij de zorg voor het kind, zodat de regie over de zorgverlening samen met het gezin gevoerd wordt. De professional is hierbij een belangrijke meerwaarde.

Specialisten aan het woord

Femke Loeve

Femke Loeve: “Kinderen zitten steeds vaker op de bank”

Boony Thio

Boony Thio: “Kids kunnen in beweging komen dánkzij technologie”

Kinderarts Linda van Rooij

Linda Van Rooij: “Met onze leefstijl houden we de buikpijn in stand”

Nieuws

Ouder-kindkamer in MST
Als een kind in het ziekenhuis opgenomen moet worden voor de behandeling tegen kanker, heeft dat een grote impact op het gezin. Binnenkort kunnen ouders dag en nacht bij hun kind zijn, in de ouder-kindkamer die er komt.
Santeon geboortezorg
Binnen het Samen Beter programma Geboortezorg van Santeon wordt data verzameld voor het verbeteren van de geboortezorg. De focus ligt op het terugdringen van het aantal ongeplande keizersneden en totaalrupturen, omdat dit de waarde van de zorg voor de patiënt aanzienlijk verhoogt.
Hoewel de corona-crisis flink op z'n retour is, bepaalt het nog steeds het dagelijks leven. We hebben gemerkt dat aanstaande ouders veel vragen hebben.
Zoë vertelt over haar bevalling; "Aan alle vrouwen die nog moeten bevallen: een bevalling kan ook net als mijn bevalling een hele mooie ervaring zijn!”
Babyfoto actie MST start op Dag van de Geboorte
De coronacrisis zorgt voor extra onrust en onzekerheden bij aanstaande ouders. In dit artikel vertelt gynaecoloog Baalman meer over de keuze tussen thuis en in het ziekenhuis bevallen.
Uitleg over coronavirus voor kinderen
Kinderen kunnen het coronavirus verspreiden naar oudere mensen, die meer vatbaar zijn voor dit virus en hier (ernstig) ziek van kunnen worden.
Ouders van Ava die in een bad is geboren
Baby Ava is bijzonder. Haar moeder Fleur Blokhuis is de eerste Twentse met een medische indicatie die in bad mocht bevallen in MST. De bevalling verliep uitstekend. "Het was of ze zwemmend boven kwam."
Een grote wens gaat in vervulling: er komt een Ronald McDonald huiskamer in het Vrouw Kind Centrum van MST. Op 9 januari is de overeenkomst getekend.
Meis met het door haar bedachte aquarium
Op maandag 23 december, vlak voor Kerst, hadden we een wel heel bijzondere opening op onze Kinder- en Tienerafdeling. Meis knipte het lintje door bij het prachtige aquarium dat net op de afdeling staat.
Waar bent u naar op zoek?