Vrouw Kind Centrum

Het Vrouw Kind Centrum (VKC) in MST bestaat sinds 2009. In dit bijzondere centrum is alle medische zorg voor vrouw en kind verenigd; kindergeneeskunde, gynaecologie en verloskunde zijn dicht bij elkaar gebracht. De afdelingen werken nauw samen voor de beste zorg voor vrouw en kind en zijn ook echt dicht bij elkaar gevestigd.

Gezinsgerichte zorg

MST hanteert bij een goede geboortezorg het principe van gezinsgerichte zorg, ofwel het zoveel mogelijk bij elkaar houden van een gezin. De hechting tussen moeder en kind, en vader en kind, begint vanaf de geboorte. Door gezinsgerichte zorg hebben we nu op de Moeder Kind Afdeling de mogelijkheid om moeder, vader en kind bij elkaar op één kamer te  plaatsen. Ook voor ouders van zieke pasgeborenen komen er steeds meer mogelijkheden om bij het kind te verblijven.

Het kind is onlosmakelijk verbonden met het gezin, daarom zorgen we in VKC dat kind en moeder bij opname van een van hen zoveel mogelijk samen zijn. We ondersteunen de ouders/verzorgers in de begeleiding en betrokkenheid bij de zorg voor het kind, zodat de regie over de zorgverlening samen met het gezin gevoerd wordt. De professional is hierbij een belangrijke meerwaarde.

Specialisten aan het woord

Femke Loeve: “Kinderen zitten steeds vaker op de bank”

Boony Thio: “Kids kunnen in beweging komen dánkzij technologie”

Linda Van Rooij: “Met onze leefstijl houden we de buikpijn in stand”

Nieuws

Waar bent u naar op zoek?