Moeder kind afdeling

De moeder kind afdeling (route H21) biedt plaats aan 18 patiënten en 10 baby’s. Op de moeder kind afdeling verblijven naast kraamvrouwen ook zwangeren die vanuit de thuissituatie worden opgenomen. De meeste patiënten worden via de verloskamers opgenomen, maar het kan ook zijn dat u direct op de moeder kind afdeling opgenomen wordt voor bijvoorbeeld een geplande keizersnede. Het verblijf van een kraamvrouw varieert van enkele uren tot enkele dagen. Voor zwangeren verschilt het van enkele dagen tot enkele weken.

Meer informatie

Algemene informatie over de afdeling kunt u in de lezen in de folder Algemene informatie, moeder kind afdeling. Alle folders kunt u vinden bij Patiënteninformatiefolders.

Overplaatsing baby

Na de bevalling is het mogelijk dat uw baby onder controle komt van de kinderarts. De arts-assistent van de kinderartsen komt iedere dag visite lopen op de kraamafdeling. Hij kijkt hoe het met uw baby gaat en spreekt het verdere beleid af. Als er geen verdere behandeling nodig is, vertelt de arts-assistent van de kinderartsen dit en geeft hij aan wanneer uw baby naar huis kan.

Wanneer er echter intensievere behandeling nodig is, die niet op de kraamafdeling gegeven kan worden, dan wordt uw baby op de neonatologie afdeling opgenomen. De arts-assistent van de kinderartsen brengt u hiervan op de hoogte en geeft u uitleg omtrent het beleid. De overplaatsing kan zowel direct na de geboorte als gedurende de opname op de kraamafdeling plaatsvinden.

Patiëntenkoelkast

Op uw kamer vindt u een patiëntenkoelkast. Het gebruik hiervan kent enkele voorschriften:

  • Medisch Spectrum Twente staat niet toe dat van buiten meegebracht voedsel wordt bewaard, bewerkt of verhit in een keuken van het ziekenhuis. Dit om te voorkomen dat besmettingen op deze wijze in de keukens komen;
  • meegenomen dranken zijn toegestaan in de patiëntenkoelkast ;
  • de drank in de koelkast moet duidelijk voorzien zijn van naam en datum waarop het pak of de fles geopend is;
  • het geopende pak of de geopende fles mag maximaal drie dagen worden bewaard om besmettingen te voorkomen.
  • het nuttigen van alcoholische dranken is niet toegestaan.

Partner op de afdeling

Uw partner mag blijven slapen. Er kan op elke kraamkamer een bed voor partner worden geplaatst. Dit is een stoel die tot bed gemaakt kan worden of een opklapbed. Hiervoor krijgt u van de verpleegkundige beddengoed. Het is de bedoeling dat u overdag het bed afhaalt zodat de schoonmaak de gelegenheid krijgt om haar werkzaamheden uit te kunnen voeren. Daarnaast is het wenselijk dat u in verband met hygiëne zo min mogelijk spullen op de grond plaatst maar in de aanwezige kasten zet. Het is de bedoeling dat u tijdens de opname op de kraamafdeling zoveel mogelijk probeert te leren in de zorg voor u baby. We willen u vragen om als partner passende kleding te dragen.

Cardiotocogram (CTG)

Een CTG is een cardiotocogram (hartfilmpje van de baby) waarmee ook de eventuele weeën worden geregistreerd. U krijgt daarvoor twee banden om uw buik met twee ‘doppen’, de ene registreert de weeënactiviteit en de andere de harttonen van de baby.

Dit onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. De banden krijgt u  in eigen beheer en worden na ontslag weer ingenomen. U krijgt uitleg op het moment dat u voor de eerste keer aan het CTG-apparaat gelegd wordt. Als u aan het CTG-apparaat ligt, moet uw mobiele telefoon uitgeschakeld zijn. Dit geldt ook elke ochtend van 08.00 – 10.00 uur, er worden dan CTG-controles uitgevoerd.

Dag- en weekendverlof

Het kan zijn dat u van uw arts toestemming krijgt om met dag- of weekendverlof (zaterdagochtend tot zondagavond) te gaan. Zijn er problemen tijdens uw verlof, dan kunt u contact opnemen met de verpleegafdeling, telefoon (053) 487 23 62. Bij terugkomst wordt het verlof samen met u geëvalueerd.

Geboorteaangifte

U bent verplicht om binnen 3 dagen na de geboortedag van uw baby aangifte te doen. Dit doet u in de gemeente waar uw kind geboren is. Na de aangifte geeft de gemeente een geboorteakte af.

Klik hier voor meer informatie over de Digitale aangifte

Meer informatie

  • Meer informatie over geboorte aangifte kunt u vinden op de site van de rijksoverheid bij Hoe doe ik aangifte van een geboorte.
  • Meer informatie over erkenning kunt u vinden op de site van de rijksoverheid bij Erkenning.
  • In Enschede is het alleen mogelijk om op afspraak aangifte te doen van geboorte, u kunt hiervoor online een afspraak maken.

Ontslag

De kraamafdeling heeft geen specifieke ontslagtijden op een dag, het is gedurende de gehele dag mogelijk. Indien mogelijk hoort u ruimschoots voor de tijd dat u met ontslag mag. Dit is helaas niet altijd mogelijk, omdat uw ontslag kan afhangen van bijvoorbeeld uw bloeddruk of een bezoek van de kinderarts. In zo’n geval kan het gebeuren dat u kort van tevoren hoort dat u alsnog naar huis mag.

Wanneer u bevallen bent, dient u of uw partner het kraamzorgbureau zelf te bellen, zodat u met hen de kraamzorguren bespreken kunt. U vermeldt dan onder andere dat u bevallen bent, wat voor soort bevalling het is geweest, het gewicht van uw baby en het soort voeding dat u geeft. De verloskundige / huisarts krijgt de overdracht toegezonden.

U krijgt ontslagpapieren uitgereikt door de verpleegkundige / kraamverzorger of de afdelingssecretaresse, hierna mag u de afdeling verlaten. Indien nodig krijgt u in de meeste gevallen een afspraak voor nacontrole bij de gynaecoloog of kinderarts thuisgestuurd.

Waar bent u naar op zoek?