Voor huisartsen

Mocht u een patiënt willen verwijzen, dan kunnen ouders, met een verwijsbrief van u, zelf een afspraak maken op de polikliniek kindergeneeskunde. De wachttijd varieert tussen de 0 en 3 weken.

Indien het volgens u noodzakelijk is dat een kind eerder wordt gezien, dan kunt u telefonisch overleggen met de dienstdoende kinderarts of, bij voorkeur, bij de kinderarts waar het kind al bekend is. Indien er een beoordeling op dezelfde dag gewenst is, dan graag overleggen met de kinderarts waar het kind al bekend is. Gaat het om een nieuwe verwijzing, dan kunt u overleggen met de dienstdoende kinderarts.

Contact

  • Tijdens kantooruren: algemene nummer van de Kindergeneeskunde – (053) 487 23 10.
  • Buiten kantooruren: algemene nummer van MST – (053) 487 20 00

Speciale spreekuren

Astmapoli

Hebt u het vermoeden dat een kind astma heeft, dan kunt u het kind verwijzen naar de Astmapoli. Na verwijzing wordt het kind binnen 2 weken ingepland op het spreekuur van de kinderlongartsen of de verpleegkundig specialist. Ouders krijgen hierover bericht. In het eerste gesprek zullen de behandelopties doorgenomen worden met ouders en kind.

Het multidisciplinaire team van de Astmapoli heeft veel expertise opgebouwd in de behandeling en begeleiding van deze groep kinderen. Op de polikliniek Kindergeneeskunde kunnen wij zelf aanvullend allergisch onderzoek verrichten. Daarnaast beschikken we over een zeer ervaren longfunctieafdeling.

Kindermishandeling / seksueel misbruik

Bij het verwijzen van een kind met een vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik, kunt u als huisarts contact opnemen met de dienstdoende kinderarts. Afhankelijk van de aard van het letsel wordt dan besloten op welke termijn het kind beoordeeld moet worden. Bij voorkeur zal beoordeling door de kinderartsen Kaspers of Oversteegen gedaan worden, die expertise hebben op het gebied van kindermishandeling en seksueel misbruik. Er zal geprobeerd worden een afspraak buiten het reguliere spreekuur te plannen, zodat de kinderarts meer tijd aan anamnese en lichamelijk onderzoek kan besteden.

Poepgoedpoli

Kinderen tussen de 4 en 18 jaar die een poepprobleem niet onder controle kunnen krijgen, kunnen doorverwezen worden naar de Poepgoedpoli. Deze poli is speciaal bedoeld voor kinderen die langer (> 2 maanden) bestaande obstipatieklachten hebben, met of zonder fecale verliezen.

Ouders kunnen, na verwijzing, contact opnemen met de Kindergeneeskunde. Na aanmelding zal het kind binnen 3 weken een afspraak krijgen. Voorafgaand aan de afspraak houden ouders en kind een poepdagboek bij. Hierdoor heeft de verpleegkundig specialist direct zicht op het probleem. Het poepdagboek wordt samen met de afspraak opgestuurd door de secretaresse.

Het multidisciplinaire team van de poepgoedpoli bestaat uit een kinderarts-MDL: Thalia Hummel, een gespecialiseerd kinderarts: Floor Oversteegen, een verpleegkundig specialist, pedagogisch medewerkers en een klinisch kinderpsycholoog: Anneke Smeets. Na een eerste gesprek met de verpleegkundig specialist zullen de ouders en het kind intensief begeleid worden door de pedagogisch medewerkers. Doel van het spreekuur is dat ouders en kind weten hoe ze het probleem zelf onder controle kunnen krijgen.

ECG

Voor het laten maken en beoordelen van een ECG bij een kind, dient u het kind naar de kinderarts te verwijzen. Zo nodig laat de kinderarts een ECG verrichten en zorgt de kinderarts voor de beoordeling van het ECG. Dit geldt eveneens voor het aanvragen en laten beoordeling van holters en fietstesten. Bij kinderen gaat dit via een verwijzing naar de kinderarts. Ouders kunnen, nadat ze een verwijzing hebben, zelf contact opnemen met de Kindergeneeskunde voor het maken van een afspraak. Indien het gaat om een spoed beoordeling, dan kunt u als huisarts zelf contact opnemen met de dienstdoende kinderarts.

Waar bent u naar op zoek?