Informatie

Borstvoeding

Uiteraard bent u vrij te kiezen of u fles- of borstvoeding geeft. Medisch Spectrum Twente is voorstander van borstvoeding, omdat deze – zeker voor couveusekindjes – van groot belang is. De (eerste) moedermelk bevat namelijk belangrijke antistoffen. Met borstvoeding wordt uw baby extra beschermd tegen invloeden van buitenaf. Ook zorgt de borstvoeding ervoor dat ontlasting het lichaam van uw baby sneller verlaat. Verder helpt borstvoeding bij de hechting tussen moeder en kind. Doordat baby’s tijdens het verblijf op de afdeling neonatologie veel meemaken, vinden zij ook (bijna) altijd troost aan de borst.

Wij hebben het borstvoedingscertificaat. Dit betekent dat wij alles zullen doen om u te helpen de borstvoeding te laten slagen.
Bekijk ook de folder ‘Borstvoeding, de beste start‘.

Oudervereniging

Behalve door informatie van deskundigen, kunt u zich ook gesteund voelen door ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Wij maken u daarom graag attent op de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen. Kijk voor meer informatie op de website VOC.

Om te lezen

Hier vindt u boeken over te vroeg geboren kinderen.

  • Cora de Vos, Vroeggeboorte, uitg. Van Holkema en Warendorf
  • Richard de Leeuw, Maya Hugenholz, Wij houden uw kindje nog even hier, uitg. Bert Bakker
  • Lilian Bakker, Richard de Leeuw, Te vroeg geboren, uitg. Zomer en Keuning
  • Ingrid Kluwers, Jozien Holm, Eén plus één is tweeling, uitg. Meulenhoff
  • Sheila Kitzinger, Alles over borstvoeding, uitg. Bert Bakker
  • Jetske Spanjer e.a., Bevallen en opstaan, uitg. Bert Bakker
  • Maaike Sigar, Dick Bruna, Richard de Leeuw, Ik heb een zusje maar ik mag alleen maar naar haar kijken, uitg. Middernacht Pers

Adressen

Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC)
Postbus 1024
2260 BA Leidschendam
t (070) 386 25 35
www.couveuseouders.nl

Borstvoedingsorganisatie ‘La Leche League’
Postbus 212
4300 AE Zierikzee
t (0111) 41 31 89
www.lalecheleague.nl

Vereniging van Ouders van Meerlingen
Postbus 14
1300 AA Almere
t (078) 615 57 81
www.nvom.nl

Overige links

Waar bent u naar op zoek?