Bezoektijden

Ouders zijn 24 uur per dag welkom bij hun kind,  één van beide ouders kan ‘s nachts blijven slapen.

Bezoektijden
Bezoek is voor kinderen erg belangrijk, daarom is bezoek de gehele dag van harte welkom. Dit kan in overleg met ouders en/of kind.

Bezoekregels
De afdeling kent een aantal bezoekregels.

  • Er mogen maximaal 3 personen tegelijk bij het kind zijn
  • Kinderen mogen alleen onder begeleiding van een volwassene op bezoek komen
  • Kinderen mogen tijdens de opname alleen na overleg met de verpleegkundige, met ouders of bezoek de afdeling verlaten
  • Bezoek voor kinderen die op een box worden verpleegd, moeten zich eerst melden bij de verpleegkundige
  • Neem nooit een kind mee dat verkouden is, een (kinder)ziekte heeft of ermee besmet kan zijn. Dit kan besmettelijk zijn voor de (andere) opgenomen kinderen. Als er twijfel is neem dan telefonisch contact op met de afdeling om teleurstelling te voorkomen
  • Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat kinderen die op bezoek zijn niet aan het aanwezige materiaal en apparatuur komen
  • Zonder aanwezigheid van de ouders wordt er geen bezoek toegelaten bij kinderen van 0 tot 4 jaar, tenzij dit is afgesproken door ouders met de verpleegkundige
  • Ouders en bezoek mogen zich niet bezig houden met andere kinderen

Kinderopvang
Op werkdagen is er kinderopvang voor broertjes/zusjes of ander bezoek aan ons ziekenhuis. Kinderen van 0 tot 10 jaar zijn hier van harte welkom. De opvang bevindt zich in de hal van het Vrouw Kind Centrum, volg route H03.

Waar bent u naar op zoek?