Voorbereidingen

Voorbereiding
Opgenomen worden op de Kinder en Tienerafdeling is een ingrijpende gebeurtenis voor kinderen van alle leeftijden. Als het mogelijk is, is het belangrijk uw kind goed voor te bereiden op de opname. Op de afdeling worden kinderen opgenomen die ziek zijn of geopereerd moeten worden. Er zijn twee soorten opnames, een spoedopname en een geplande opname. Een spoedopname betekent dat uw kind plotseling naar het ziekenhuis moet. Bijvoorbeeld omdat uw kind een ongeluk heeft gehad of omdat uw kind een blindedarmontsteking heeft. Bij een geplande opname is bekend dat uw kind binnenkort in het ziekenhuis opgenomen gaat worden, omdat dit zo met de dokter afgesproken is. Bij een geplande opname hoort u ongeveer een week van tevoren,wanneer uw kind in het ziekenhuis wordt verwacht.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Voor kinderen die geopereerd moeten worden, worden er speciale voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd door de pedagogisch medewerksters.  Tijdens deze voorlichting krijgt het kind precies te horen en te zien wat hem of haar te wachten staat. Aansluitend wordt een rondleiding gegeven over de Kinder en Tienerafdeling. Wij merken dat de kinderen die deze voorlichting hebben bijgewoond minder angstig zijn voor de narcose en de ziekenhuisopname als minder vervelend ervaren, omdat ze weten wat er gaat gebeuren. Zelf bent u dan ook goed voorbereid, zodat u uw kind beter kunt ondersteunen. Wij adviseren u om samen met uw kind deze voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen.

De voorlichtingsbijeenkomsten zijn in Enschede, Vrouw Kind Centrum (VKC), route H05 en wel op:

  • Woensdagmiddag van 14.30 – 15.30 uur OK-voorlichting
  • Woensdagmiddag van 13.45 – 14.15 uur de K.N.O-voorlichting

U kunt tijdens kantooruren een afspraak maken bij de secretaresse van onze Kinder en Tienerafdeling, telefoon (053) 487 23 78

Waar bent u naar op zoek?