Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Maagdarm Ischemie Centrum Twente erkend als nationaal expertisecentrum voor mensen met de zeldzame aandoening maag-darmischemie. Deze erkenning heeft het centrum als enige in Nederland ontvangen voor de periode van 5 jaar.

Erkenning door expertise

Het Maagdarm Ischemie Centrum Twente is beoordeeld vanuit medisch-wetenschappelijk perspectief en patiëntenperspectief door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Erkende centra combineren goede multidisciplinaire zorg met leidend wetenschappelijk onderzoek, een bij zeldzame aandoeningen uiterst noodzakelijke combinatie. MST is daarbij 24 uur per dag en 7 dagen per week in staat om de acute vorm van maag-darmischemie snel en op hoog niveau te behandelen.

Unieke kenmerken van het centrum

  • MST is samen met het Erasmus MC in Rotterdam het enige tertiaire centrum voor deze aandoening.
  • De werkgroep maag-darmischemie MST (WDMI-MST) is mede oprichter en kartrekker van ‘the Dutch Mesenteric Ischemia Studygroup’, een samenwerking van grote MDL centra en vaatcentra in Nederland met als doel gezamenlijk relevante studies te initiëren en uit te voeren.
  • WDMI-MST initieert een participeert in meerdere klinische studies waaronder geblindeerde en gerandomiseerde klinische studies.
  • Het centrum heeft een hoog niveau van expertise van alle betrokken specialismen.
  • Er zijn aantoonbare goede uitkomsten van zorg.
  • Er wordt onderzoek verricht naar het optimaliseren van de acute en chronische maag-darmischemie funtietests, het optimaliseren van de anatomische diagnostiek en naar de uitkomsten van zorg.

Wat is maag-darm ischemie?

MST dient als expertisecentrum voor patiënten met maag-darmischemie, zowel voor de chronische als acute levensbedreigende vorm. De diagnose bij patiënten met chronische maag-darmischemie (CMI) is lastig te stellen, omdat er geen typische klachten zijn. In MST worden alle patiënten met verdenking op CMI beoordeeld door MDL-artsen en vaatchirurgen. Er worden diverse onderzoeken uitgevoerd en de uitkomst wordt besproken in een multidisciplinair overleg met MDL-artsen, vaatchirurgen en interventieradiologen.

Lees meer over het Ischemie Centrum

Waar bent u naar op zoek?