Expertise centrum maagdarmischemie

Het expertise centrum maagdarmischemie is een samenwerkingsverband tussen de afdelingen maag-darm-leverziekten (MDL), vaatchirurgie en radiologie binnen Medisch Spectrum Twente in Enschede. Wij richten ons op (poli)klinische diagnostiek en behandeling van doorbloedingsproblemen van het maag-darmkanaal. Ons uitgangspunt is om snel en deskundig tot een diagnose te komen en met de eventuele behandeling te beginnen. De periode van onzekerheid wordt hiermee zo kort mogelijk gehouden.

Team expertise centrum maagdarmischemie MST
Achterste rij: Bob Geelkerken, Jeroen Kolkman, Mark van der Lugt, Richard Oosterhof- Berktas, Marloes Bigirwamungu, Edith Willigendael, Roland Beuk, Dick Gerrits, Robert Meerwaldt en Tomas Bulut
Voorste rij: Mandy Verbeten, Marleen Kamphuis, Ingrid Kamphuis en Ellen Hassink
Niet op de foto: Paul Akkermans

Nieuws

mst-erkend-als-ischemie-centrum
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Maagdarm Ischemie Centrum Twente erkend als nationaal expertisecentrum voor mensen met de zeldzame aandoening maag-darmischemie. Deze erkenning heeft het centrum als enige in Nederland ontvangen voor de periode van 5 jaar.
Waar bent u naar op zoek?