Verwijzing naar Expertise centrum maagdarmischemie

Een verwijzing naar MST voor analyse naar maagdarmischemie kan per brief of mail: ischemie@mst.nl (Alleen bijlagen sturen in PDF formaat, andere bestanden worden niet ontvangen). Bij verdenking op een (dreigend) darminfarct graag telefonisch contact met de dienstdoende vaatchirurg of de MDL-arts opnemen.

Verwijzingen moeten de volgende gegevens bevatten:

 • NAW-gegevens patiënt (inclusief telefoonnummer)
 • Voorgeschiedenis
 • Medicatieoverzicht
 • Het klachtenpatroon
 • Verrichte aanvullende diagnostiek en uitslagen
 • Naam en contactinformatie van de verwijzer
 • Cd-rom met CT-A in 1 mm coupes met een schriftelijk verslag
 • Indien van toepassing: brief cardioloog met ECG en/of longarts met laatste Spirometrie

Bij ontbreken van één of meerdere van deze gegevens kunnen wij de verwijzing niet in behandeling nemen.

Na de verwijzing

De patiënt wordt benaderd door een ischemie-verpleegkundige voor anamnese, aanvullende vragen en uitleg. Zodra de gegevens volledig zijn wordt de verwijzing beoordeeld door de MDL-arts en/of vaatchirurg. Op basis van het klachtenpatroon en de beschikbare gegevens (vaatstatus en eerdere onderzoeken) wordt een onderzoeksplan gemaakt. Hierbij zijn er in grote lijnen drie mogelijkheden. In alle gevallen wordt patiënt benaderd door een van de ischemie-verpleegkundigen om alle informatie na te lopen en uitleg te geven over het onderzoeksplan.

Na beoordelingen verwijzing

 • Patiënt wordt benaderd door ischemie-verpleegkundige voor uitleg van het te volgen traject;
 • Alle afspraken en informatie worden opgestuurd;

Na de analyse en MDO bespreking

 • Er wordt een diagnose en eventueel behandelvoorstel gemaakt;
 • De ischemie-verpleegkundige belt de patiënt ter informatie;
 • De verwijzer krijgt binnen een week bericht.

Een voorselectietraject

Dit beperkte analysetraject wordt gedaan als het niet helemaal duidelijk is of er ernstige vaatafwijkingen zijn, of de klachten weinig elementen lijken te hebben die passen bij maag-darmischemie. De patiënt krijgt een afspraak op het ischemie spreekuur bij de MDL-arts en vaatchirurg. Verder wordt een echo duplex gemaakt. In het wekelijkse MDO wordt besloten of deze analyse afdoende is voor een diagnose, of dat aanvullend onderzoek nodig is.

Het analysetraject

Als er sprake is van duidelijke vaatafwijkingen of indien de anamnese duidelijk goed passend is bij maag-darmischemie wordt een standaard analyse gepland. De patiënt zal worden ingepland voor een opname waarbinnen de gehele analyse zal plaatsvinden (gesprekken met de MDL-arts en de vaatchirurg, een echo duplex, tonometrie, 24-uurs tonometrie en eventueel inspanningstonometrie), op indicatie beeldvormend onderzoek van de buikvaten.

Directe overname voor behandeling

Als er sprake is of lijkt van een (dreigend) darminfarct dan heeft het onze voorkeur om patiënt zo spoedig mogelijk over te nemen naar Enschede. Dit met name omdat het ziektebeeld zo verraderlijk kan verlopen, en de behandeling zeer gespecialiseerd is. Indien patiënt is opgenomen elders dan zal het contact meestal lopen tussen verwijzend specialist en MDL-arts of vaatchirurg in Enschede, Indien patiënt poliklinisch is dan neemt de ischemie-verpleegkundige contact op om alle informatie na te lopen en uitleg te geven.

Wachttijd

Uiteraard proberen we altijd zo snel mogelijke een advies op maat te geven. Omdat de vraag groot is en de capaciteit begrensd kan dat soms langer duren dan we zouden willen. Voor ons is medische spoed leidend: iemand met een dreigend darminfarct kan niet wachten. Voor de ‘medische urgentie’ gebruiken we de internationaal geaccepteerde indeling:

 • acuut (directe overname)
 • spoed (overname binnen 24 uur)
 • hoog urgent (afspraak binnen een week)
 • matig urgent (afspraak binnen 4 weken)
 • niet urgent (afspraak binnen 3 tot 4 maanden)

Contact

Medisch Spectrum Twente
Route D25 t.a.v. Ischemie
Postbus 50.000
7500 KA Enschede

Telefoonnummer secretariaat Maag-darmischemie 053 – 487 24 10
Telefoonnummer secretariaat vaatchirurgie 053 – 487 34 42

ischemie@mst.nl

Waar bent u naar op zoek?