Werkwijze

Nadat wij een verwijzing hebben ontvangen wordt de patiënt door de ischemieverpleegkundige gebeld voor de anamnese en aanvullende gegevens. Zodra de gegevens volledig zijn wordt de verwijzing door de MDL-arts beoordeeld. Op basis van het klachtenpatroon en de beschikbare gegevens (vaatstatus en eerdere onderzoeken) wordt een onderzoeksplan gemaakt.

Er zijn in grote lijnen 4 mogelijkheden.

  1. Het voorselectietraject: de patiënt wordt opgeroepen voor een gesprek op de polikliniek MDL, een echo duplex van de buikvaten en aansluitend een gesprek op de polikliniek vaatchirurgie. Afhankelijk van het klachtenpatroon en de vaatstatus zal dan in de werkgroep worden besproken of er functietest en/of ander aanvullend onderzoek noodzakelijk is (het analystraject).
  2. Het analysetraject: de patiënt zal worden ingepland voor een opname waarbinnen de gehele analyse zal plaatsvinden (gesprekken met de MDL-arts en de vaatchirurg, een echo duplex, tonometrie (24-uurs tonometrie en/of inspanningstonometrie), op indicatie beeldvormend onderzoek van de buikvaten).
  3. Directe overname voor behandeling: de patiënt wordt benaderd door een van de ischemieverpleegkundigen om alle informatie na te lopen en uitleg te geven.
  4. Wij besluiten naar aanleiding van de beschikbare gegevens om geen analyse te verrichten.
Waar bent u naar op zoek?