Multidisciplinair overleg

Wekelijks is er een bijeenkomst waar alle patiënten worden besproken die zijn verwezen of behandeld. Daarbij worden onderstaande vragen gesteld:

  1. Hoe goed past het klachtenverhaal bij eventuele maag-darmischemie?
  2. Zijn er vaatvernauwingen? Zo ja, hoe ernstig?
  3. Is er bewijs voor maag-darmischemie?

Elke vraag kan aanleiding geven tot discussie. Soms zijn we het onderling niet eens over hoe goed het verhaal past bij ischemie. Dan laten we een patiënt het verhaal nog eens doen bij een van de meest ervaren specialisten. Verder hebben we vaatonderzoeken nodig (echo, CTA, angiografie) om een zekere uitspraak te doen over de vaatvernauwing. Soms is nog een aanvullend onderzoek nodig, bijvoorbeeld de ischemie functietest.

Uiteindelijk stellen we gezamenlijk een diagnose en maken we een behandelvoorstel. Daarbij kan een behandeling in het centrum, dat de patiënt heeft verwezen, worden gedaan of het kan bij ons worden uitgevoerd.

Nacontrole

Alle behandelde patiënten worden besproken. Daarbij wordt gekeken naar eventuele problemen, verbeterpunten en adviezen voor nacontrole. De nacontrole wordt volledig gedaan volgens het ‘maag-darmischemie zorgpad’. De ischemie verpleegkundigen zijn hiervan de regisseur.

Waar bent u naar op zoek?