Wachttijd

Nadat de verwijzing binnen is proberen we steeds een advies op maat te geven binnen een zo kort mogelijke tijd. Dat laatste is soms moeilijk omdat de onderzoeken arbeidsintensief zijn en de capaciteit niet onbegrensd is. Daarbij moet de medische spoed leidend zijn: iemand met een dreigend darminfarct kan niet wachten. We weten dat de wachttijd vaak heel lang kan zijn, met name omdat veel van de verwezen patiënten al heel lang in onzekerheid over hun aandoening verkeren. We hopen steeds op begrip voor onze afwegingen, maar begrijpen dat dit heel moeilijk kan zijn. Voor de ‘medische urgentie’ gebruiken we de internationaal geaccepteerde indeling:

  • acuut (directe overname)
  • spoed (overname binnen 24 uur)
  • hoog urgent (afspraak binnen een week)
  • matig urgent (afspraak binnen 4 weken)
  • niet urgent (afspraak binnen 3 maanden)
Waar bent u naar op zoek?