Vaststelling Maag-darmischemie: Tonometrie

Een van de grote problemen in het vaststellen van maag-darmischemie is dat er nauwelijks goede onderzoeken zijn om het bewijs van ischemie te leveren. De door ons gebruikte tonometrie wordt het best door onderzoek (literatuur) ondersteund. Het is wel een flink belastend en ingewikkeld onderzoek. De soms gebruikte zuurstofmeting van het slijmvlies (visual light spectroscopy, VLS) is aantrekkelijk omdat het tijdens een scopie kan worden gedaan, maar is nog minder ondersteund door gedegen onderzoek en mogelijk minder accuraat dan de tonometrie. Onderzoeken naar stoffen in het bloed zijn nog maar mondjesmaat voorhanden en onvoldoende om ons beleid op te bouwen. We zullen nu ingaan op de tonometrie onderzoeken zoals die met name door onze groep zijn ontwikkeld.

Tonometrie

Met het tonometrie-onderzoek kan vastgesteld worden of er daadwerkelijk sprake is van zuurstoftekort in het maag-darmkanaal. Zuurstoftekort leidt tot een verhoogd koolzuurgehalte in het maag-darmkanaal. Dit kan goed gemeten worden met deze tonometrie. Onze groep heeft veel onderzoek gedaan naar de beste uitvoering van dit onderzoek. Daarbij zijn goede maagzuurremming, eten van standaard maaltijden en vermijden van koolzuurhoudende dranken heel belangrijk.

Het tonometrie-onderzoek kan bestaan uit twee delen: een 24-uurstest en een inspanningstest. In de regel doen we een 24-uurs tonometrie. De inspanningstest is vooral geschikt wanneer er voornamelijk inspanningsgebonden klachten zijn.

Voor het tonometrie-onderzoek worden twee slangetjes via de neus één in de maag en één in de dunne darm geplaatst. Deze sondes kunnen geplaatst worden door de radioloog met röntgendoorlichting of door de MDL-arts tijdens een gastroscopie. Voor beiden mag u 6 uur tevoren niet hebben gegeten of gedronken. Beide onderzoeken duren 15-30 minuten.

24-uurs tonometrie

Gedurende een hele dag en nacht wordt in de maag en dunne darm de PCO2 (koolzuurgehalte) continu gemeten. Zo kan de relatie tussen maag-darmischemie en eten, drinken, pijn en slapen goed worden vastgesteld.

Aandachtspunten

Tijdens het onderzoek verblijft u 2 nachten in het ziekenhuis. Voor het onderzoek krijgt u in uw arm een infuusnaald ingebracht waarover u een zuurremmend geneesmiddel krijgt toegediend om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten. Tijdens het onderzoek noteert u in het dagboek wanneer en wat u eet, drinkt en of u eventueel pijnklachten heeft.

Inspanningstonometrie

Dit onderzoek wordt alleen bij sporters met specifieke klachten bij inspanning verricht.

Voor, tijdens en na inspanning wordt het koolzuurgehalte in maag en darm gemeten. Met dit onderzoek krijgen we inzicht in het optreden van maag-darmischemie tijdens of na inspanningen zijn twee uitvoeringen van deze test. Standaard wordt 10 minuten flink gefietst op een ergometer (type hometrainer). We controleren tijdens de test het ECG. Verder checken we met vingerprikken het lactaat (melkzuur) en bloedgassen om te zorgen dat u voldoende, maar niet te zwaar inspant (streven is de submaximale inspanning).

Bij (top)-sporters die pas na langdurige inspanning klachten krijgen wordt een verlengde fietstest uitgevoerd. Hierbij wordt 30 minuten gefietst. De laatste 10 minuten wordt gestreefd naar maximale inspanning (“net voor uitputting”).

Aandachtspunten

Gemakkelijke (sport)kleding is prettig. De vingerprikken zijn vrij vervelend (maar helaas onmisbaar).

Waar bent u naar op zoek?