Acute ischemie

Ischemie is een verminderde bloedvoorziening naar organen of weefsels met als gevolg een tekort aan zuurstof en voedingsstoffen. Dit kan leiden tot klachten en afwijkingen.

Embolie

Een acute afsluiting van de slagader kan veroorzaakt worden door een stolsel dat losschiet vanuit het hart of vanuit de grote lichaamsslagader (aorta). Deze mensen kunnen vaak tot op de seconde het begin van hun pijn aangeven (“peracute pijn”).

Trombose

Ook kan een bestaande vernauwing in de darmslagader plotseling dichtstollen. Deze patiënten hebben vaak al langere tijd last hadden van pijn na het eten en ongewild afvallen. Vrij plotseling (in uren tot dagen) neemt de pijn toe, kunnen ze vrijwel niets meer eten of hebben pijn zonder dat ze eten.

In beide gevallen kan het achterliggende weefsel zo weinig zuurstof meer krijgen dat het afsterft. In de literatuur wordt dit ook wel aangeduid als ‘darminfarct’ (te vergelijken met hartinfarct of herseninfarct).Dit is een zeer ernstig ziektebeeld. Zonder behandeling verdwijnt de enorme pijn vaak na een aantal uren. De patiënt kan er dan redelijk uitzien, om na een paar uur of soms paar dagen snel te verslechteren. Heel opvallend is dat bij onderzoek in het begin van een acute afsluiting vaak weinig tot geen afwijkingen zijn te vinden. Om die reden wordt de diagnose vaak laat gesteld en is er soms al onherstelbare schade aan de darmen opgetreden. Hoe langer dit duurt hoe groter de kans op overlijden.

Veneuze trombose

Het kan voorkomen dat er in één van de bloedvaten die het bloed afvoert uit het maag-darmkanaal een bloedstolsel ontstaat. Hierdoor kan de bloeddoorstroming van het maag-darmkanaal stagneren en kan ischemie optreden. De oorzaak wordt niet altijd gevonden, maar in veel gevallen is er sprake van een verhoogde stollingsneiging van het bloed.

Waar bent u naar op zoek?