In 1997 werd de samenwerking waaruit het Maag-darmischemie Centrum Twente voortkwam opgezet door Jeroen Kolkman (MDL-arts), Bob Geelkerken (vaatchirurg) en Ad Huisman (interventieradioloog).

De belangstelling voor buikvaataandoeningen begon voor Bob Geelkerken tijdens zijn opleiding tot (vaat)chirurg. Hij is in 1996 in Leiden gepromoveerd op de chirurgische behandeling van maagdarmvaatafsluitingen. Ook Jeroen Kolkman was al tijdens zijn opleiding tot MDL-arts nauw betrokken bij onderzoek naar de verbetering van de diagnostiek van maagdarmischemie. In 1997 verdedigde hij succesvol zijn proefschrift aan VU Amsterdam over de diagnostiek van maagdarmischemie. Geelkerken (1995) en Kolkman (1996) aanvaarden beiden een aanstelling in Medisch Spectrum Twente en in 1997 werd de samenwerking waaruit het Maag-darmischemie Centrum Twente voortkwam door beiden opgezet in nauwe samenwerking met Ad Huisman (interventieradioloog).

De kennis die is opgedaan binnen het MDI-Centrum Twente heeft geleid tot meer dan 50 peer-reviewed publicaties, meerdere proefschriften en aanwijzing tot het Nederlandse expertcentrum voor maag-darm ischemie. In 2011 werd Jeroen Kolkman benoemd als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen met als aandachtsgebied de ischemische aandoeningen van het maag-darmkanaal. In 2015 werd samen met de MDL/vaatgroep in Rotterdam (prof. dr. Marco Bruno en prof. dr. Hence Verhagen) een Nederlandse samenwerking opgezet, de DMIS (Dutch Mesenteric Ischemia Study Group). Het doel van de DMIS is het verbreden van kennis, doen van gezamenlijke studies en daarmee gezamenlijk Nederlands toponderzoek mogelijk blijven maken. Nagenoeg alle toonaangevende MDL en vaatcentra in Nederland zijn vertegenwoordigd in DMIS. In 2016 werd Bob Geelkerken benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit Twente met als leeropdracht “Toepassing van geavanceerde technieken in diagnostiek en therapie bij vaataandoeningen”.

In 2018 werd Medisch Spectrum Twente door de Minister van Medische Zorg en Sport officieel tot “Expertisecentrum voor maagdarmischemie” benoemd.

Op dit moment wordt het Expertisecentrum maagdarmischemie door drie specialismen vorm gegeven. Het team bestaat uit artsen en verpleegkundig specialisten. De MDL-artsen in het team zijn prof. dr. Jeroen Kolkman, dr. Marc van der Lugt en dr. Marloes Bigirwamungu- Bargeman. De vaatchirurgen zijn prof. dr. Bob Geelkerken, dr. Roland Beuk en dr. Robert Meerwaldt, dr. Theo Menting. De interventie-radiologen zijn drs. Dick Gerrits, drs. Tomas Bulut, drs. Richard Oosterhof- Berktas en drs. Paul Akkermans. De MDL-ischemie-verpleegkundigen zijn Mandy Verbeten en Ellen Hassink. De Verpleegkundig Specialisten vaatchirurgie zijn Ingrid Kamphuis en Marleen Kamphuis. Daarnaast wordt het Expertisecentrum maagdarmischemie MDI ondersteund door de intensivisten en de gastro-intestinaal chirurgen.

Het MST expertcentrum MDI is 24/7 bereikbaar voor advies en eventueel overname van patiënten met verdenking op acute en chronische maagdarmischemie.

Waar bent u naar op zoek?