2021 was een enerverend en voor velen een enorm zwaar jaar. Het coronavirus heeft veel van iedereen gevraagd. Medewerkers zijn persoonlijk en professioneel tot ongekende prestaties gekomen om de zorg te blijven waarborgen. Vreugde en verdriet hebben nooit zo dicht naast elkaar gestaan. Naast de crisis heeft MST grote successen behaald, zoals het implementeren van het Elektronische Patiënten Dossier en het behalen van de Qualicor Europe accreditatie. MST behaalde in 2021 een resultaat van € 7,8 miljoen positief. Het jaarverslag is te bekijken op https://www.mst.nl/over-mst/jaarverslagen/

Ondanks coronacrisis een goed financieel jaar

In 2021 heeft het coronavirus wederom een substantiële invloed gehad op de bedrijfsvoering van MST. Niet alleen is de reguliere zorg flink afgeschaald, wat vanzelfsprekend zijn effect heeft op de reguliere opbrengsten van zorgverzekeraars, maar daarnaast heeft MST veel extra kosten moeten maken vanwege het coronavirus. Denk aan de inzet van meer personeel, mondmaskers, beschermende jassen, extra schoonmaakkosten. Om de continuïteit van alle ziekenhuizen in Nederland te waarborgen is door de koepels (NFU, NVZ en ZN) een vergoeding overeengekomen voor gederfde inkomsten en extra kosten. Deze vergoeding maakt dat MST, ondanks de verminderde reguliere zorgopbrengsten en aanvullende kosten, een goed financieel jaar heeft gedraaid. MST is trots op de behaalde resultaten van 2021 en kan terugkijken op een succesvol financieel jaar.

Meer digitale zorg

De NVZ ambitie 20220-2024 op digitale zorg is dat er 25% minder fysieke policonsulten zijn. in 2021 zijn hier verschillende stappen in gezet. Zo is voor kinderen met astma een nieuwe Puffer App ontwikkeld. De Puffer App is bedoeld om kinderen met astma thuis in ‘real time’ te kunnen volgen en ondersteunen, zo blijft de astma beter onder controle. De verwachting is dat in maart 2022 200 patiënten hier gebruik van kunnen maken. Ook biedt MST hartrevalidatiepatiënten veel mogelijkheden om dichtbij huis hun zorg voort te zetten. Naast de langer bestaande telemonitoring, waarmee ruim 50 hartfalenpatiënten op afstand worden gevolgd, is Thorax Centrum Twente in 2021 gestart met de hartrevalidatie-app CureYou. Hiermee werken patiënten aan een gezonde en vitale levensstijl na een hartoperatie of andere cardiologische ingreep. In het jaarbericht van MST staan meer voorbeelden van innovatieve ontwikkelingen, en de voordelen daarvan voor patiënten.

Nieuw elektronisch patiëntendossier: meer regie voor Twentenaren

Op 3 december 2021 is het nieuwe elektronische patiëntendossier gelanceerd (EPD). Met dit nieuwe EPD is het eenvoudiger om gegevens van patiënten uit te wisselen tussen ZGT en MST. Medische beelden, zoals een röntgenfoto, kunnen snel en eenvoudig met elkaar gedeeld worden. Nuttig, omdat meer dan 25% van de patiënten zowel bij ZGT als MST komt. In de oude situatie moesten sommige patiëntgegevens vaak meerdere keren worden vastgelegd of moest diagnostiek worden overgedaan. Dat gaat in het nieuwe EPD veel efficiënter. Daardoor is er minder kans op fouten en blijft er meer tijd over voor echt contact met de patiënt. Een onderdeel van het nieuwe EPD is een nieuw patiëntenportaal. Patiënten kunnen via dit portaal onder andere zelf afspraken inzien en wijzigen en informatie over hun behandeling vinden. Daarnaast kunnen ze op een laagdrempelige manier vragen stellen aan hun behandelaar, bijvoorbeeld om herhaalmedicatie aan te vragen. Ook is het mogelijk om hun eigen dossier te bekijken.

Waar bent u naar op zoek?