Nieuwe procedure niet WMO-plichtige studies

Om de kwaliteit van niet WMO plichtige studies beter te kunnen borgen, zijn de procedures rondom niet WMO-plichtige studies enigszins veranderd. Nadere informatie hierover vindt u op deze website onder ‘onderzoek indienen en uitvoeren’. Hieronder volgen de belangrijkste veranderingen:

  • Alle vormen van statusonderzoek dienen gemeld of ingediend te worden bij het wetenschapsbureau (nietwmo@mst.nl). Dus ook als géén goedkeuring van de RvB vereist is. Op deze website vindt u nadere informatie over welke procedures hiervoor gevolgd moeten worden en welke formulieren ingeleverd dienen te worden.
  • Indien een onderzoeksprotocol ingeleverd dient te worden, dient het (STZ-)format voor niet WMO-plichtige studies gebruikt te worden dat op deze website staat. Deze bevat een uitgebreide passage met vragen over databeheer en privacy.
Waar bent u naar op zoek?