Indienen onderzoek

Indienen onderzoek

Al het medisch-wetenschappelijk onderzoek dat in MST uitgevoerd wordt, dient gemeld te worden bij het wetenschapsbureau. Dit geldt voor alle vormen van medisch-wetenschappelijk onderzoek, ongeacht of het om onderzoek met patiënten of medewerkers gaat en of het om dossieronderzoek of interventieonderzoek gaat. Voor de te volgen procedure is het van belang te weten of het onderzoek onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt. Dit bepaalt of er een medisch-ethische toets plaats dient te vinden en wat de procedure van indiening is.

Wanneer is een onderzoek WMO-plichtig?

Onderzoek valt onder de reikwijdte van de WMO indien aan de volgende twee voorwaarden voldaan wordt:

Medisch-wetenschappelijk onderzoek is onderzoek dat als doel heeft het beantwoorden van een vraag op het gebied van ziekte en gezondheid (etiologie, pathogenese, verschijnselen / symptomen, diagnose, preventie, uitkomst of behandeling van ziekte), door het op systematische wijze vergaren en bestuderen van gegevens. Het onderzoek beoogt bij te dragen aan medische kennis die ook geldend is voor populaties buiten de directe onderzoekspopulatie

Het onderwerpen aan handelingen en/of opleggen van een gedragswijze betekent dat er op de een of andere manier inbreuk wordt gemaakt op de psychische of lichamelijke integriteit van de proefpersoon.

Bij twijfel raadpleeg de beslisboom WMO plichtigheid of de website van de ccmo. Onderzoekers van MST kunnen ook advies vragen aan het wetenschapsbureau (nietwmo@mst.nl).

Procedures

Hieronder vindt u nadere informatie over de te volgen procedures bij het indienen van WMO-plichtig en niet WMO-plichtig onderzoek.

Waar bent u naar op zoek?