Ondanks coronapandemie goede resultaten voor MST

Medisch Spectrum Twente (MST) beleefde door de coronapandemie een turbulent jaar. Door de samenwerking en gezamenlijke inspanning van alle medewerkers in de ziekenhuizen en in de zorg in de regio is het ondanks de coronacrisis gelukt om hele goede en persoonlijke zorg te geven aan de patiënten en om veel van de gestelde doelen te behalen. Dit is te lezen in het jaarbericht. Dit eigentijds vormgeven jaarverslag is hier te bekijken.

Veel doelen gerealiseerd
Vanaf het moment dat het coronavirus officieel de Nederlandse grens passeerde, veranderde MST in een crisisorganisatie. Dit heeft impact gehad op alles wat er is gedaan. Door het virus kon MST niet de zorg leveren zoals gebruikelijk. Op het hoogtepunt van de crisis waren 65 coronapatiënten opgenomen in MST. Ondanks de coronacrisis zijn veel van de gestelde doelen voor 2020 gerealiseerd. De nieuwe werkelijkheid dwong tot het ontplooien van nieuwe initiatieven, nieuw beleid te maken en digitale ontwikkelingen zoals beeldbellen zijn in een stroomversnelling gekomen. Daarnaast heeft MST de topklinische status in 2020 opnieuw verdiend en is MST als één van de tien best gewaardeerde ziekenhuizen van 2020 op ZorgKaartNederland geworden. MST kijkt in het jaarverslag met trots terug op de behaalde doelen en resultaten van 2020. Dit eigentijds vormgeven jaarverslag is hier te bekijken.

MST ligt op koers om financiële lange termijn doelen te behalen

MST behaalde in 2020 een resultaat van € 8,0 miljoen positief. Het resultaat is daarmee precies gelijk aan het begrote resultaat. De coronapandemie heeft een substantiële invloed gehad op de bedrijfsvoering in 2020. Niet alleen is de reguliere zorg flink afgeschaald, wat vanzelfsprekend zijn effect heeft op de reguliere opbrengsten van zorgverzekeraars, ook waren er veel extra kosten vanwege corona. Deze kosten worden vergoed. Dit zorgt ervoor dat MST, ondanks de verminderde reguliere zorgopbrengsten en aanvullende kosten, een goed financieel jaar heeft gedraaid. Wel blijft de noodzaak om bedachtzaam te zijn op de kosten en investeringen. MST mag trots zijn op de behaalde resultaten van 2020 en ligt op koers om de financiële lange termijn doelen te behalen.

Samen voor de beste zorg in de regio

Kijkend naar de toekomst wil MST kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg in de regio blijven bieden, in samenwerking met de Twentse zorg- en welzijnsorganisaties, 14 gemeenten, GGD, Menzis en burgercoöperatie Twentse Noabers. Daarnaast nemen MST en ZGT gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de medisch specialistische zorg in de regio nu en in de toekomst. Een onderdeel van het intensiveren van de samenwerking is het elektronisch patiëntendossier, dat in 2021 verder wordt vormgegeven.

Waar bent u naar op zoek?