Wie werken er?

Tijdens een verblijf op de Acute Opname Afdeling krijgt u te maken met verschillende zorgverleners, die hier onder beschreven staan. Ook kunt u andere medewerkers tegenkomen, zoals een diëtiste, fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werkster of transferverpleegkundige.

De behandelend arts

De behandelend arts is eindverantwoordelijk voor de behandeling en overlegt met u welke onderzoeken nodig zijn en wat de beste behandeling is. Ook schrijft de behandelend arts voor welke medicijnen noodzakelijk zijn bij uw behandeling. De behandelend arts geeft aan of u met ontslag kunt of overgeplaatst wordt naar een verpleegafdeling.

De arts-assistent

De arts-assistent is een arts, die in nauw overleg met de specialist werkt.

De verpleegkundige

De verpleegkundige is degene met wie u het meest te maken heeft op de afdeling. Per dienst wordt een verantwoordelijk verpleegkundige voorgesteld. Deze verpleegkundige is naast het verlenen van zorg ook uw eerste aanspreekpunt voor vragen.

De roomservicemedewerker

De roomservicemedewerkers zorgen voor het serveren van uw maaltijden, dranken en helpen u met de keuze daarin. Met vragen over voeding of dieet kunt u bij hen terecht. Ze kunnen u ook helpen bij het gebruik van de iPad.

Secretaresse

De afdelingssecretaresse verzorgt de administratie van de afdeling. Zij is het aanspreekpunt voor onder andere niet-medische vragen, afspraken met de arts, afspraken op de polikliniek en postverzending.

Teamhoofd

Het teamhoofd is de leidinggevende op een (verpleeg)afdeling en stuurt de verpleegafdeling aan.

Waar bent u naar op zoek?