Het Behandelteam

De behandeling van diabetes mellitus bestaat meestal uit het aanpassen van uw leefstijl, al of niet in combinatie met tabletten of het spuiten van insuline. Door middel van deze behandeling wordt er naar gestreefd de glucosewaarden in het bloed binnen gezonde grenzen te houden. Om dit te bereiken is begeleiding van uw arts, diëtiste en diabetesverpleegkundige nodig.

In ons diabetesteam werken:

  • Internist-endocrinologen: medisch specialisten die zich bezig houden met de interne (inwendige) organen en gespecialiseerd zijn in hormoonaandoeningen en stofwisselingsziekten.
  • Arts- assistenten: gekwalificeerde artsen die in opleiding zijn tot internist. Zij houden spreekuren op de polikliniek en zijn zaalarts op de verpleegafdeling. Ze werken onder verantwoordelijkheid en supervisie van de internisten.
  • Diabetesverpleegkundigen: verpleegkundigen met een opleiding op het gebied van diabetes mellitus. Zij zijn gespecialiseerd in de zorg aan mensen met diabetes mellitus en geven voorlichting, instructie en begeleiding.
  • Dietistes: gespecialiseerd in het geven van voedingsadviezen afgestemd op uw behandeling, medicijnen en leefomstandigheden
  • Podotherapeuten: gespecialiseerde voetdeskundigen die voorlichting en adviezen geven over uw voetverzorging en schoeisel en door behandeling proberen voetklachten te verminderen en problemen te voorkomen.
  • Psycholoog/psychiatrisch verpleegkundige: deze specialisten kunnen zo nodig worden geraadpleegd in overleg met u.
  • Secretaresses

Ook zult u frequent voor controle van uw ogen verwezen worden naar een oogarts binnen het Medisch Spectrum Twente.

Waar bent u naar op zoek?