Onze werkwijze

Uw eerste bezoek

U kunt zich melden bij het secretariaat van ons centrum. Uw bezoek bestaat uit een gesprek met de internist of de arts- assistent en lichamelijk onderzoek. Eventueel spreekt de arts aanvullende onderzoeken af, bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek. Wij adviseren u om vragen/ klachten van tevoren op papier te zetten, zodat u niets vergeet bij het consult. Ook is het handig om iemand mee te nemen die eventueel de antwoorden op uw vragen kan opschrijven. Het is mogelijk dat u na uw eerste afspraak met de arts aansluitend een afspraak krijgt bij een diabetesverpleegkundige.

Waarmee kan de diabetesverpleegkundige u helpen?

De diabetesverpleegkundige geeft u voorlichting, instructie en begeleiding om verantwoord met uw ziekte om te gaan. Belangrijk hierbij is dat u aanleert hoe u in het dagelijks leven zelf uw bloedglucosewaarden kunt reguleren en uw ziekte in kunt passen in uw dagelijkse routine.

Controleafspraak

Tijdens een eerste controleafspraak of telefonisch consult vertelt de internist u, op basis van de onderzoeksresultaten, wat de huidige stand van zaken met betrekking tot uw diabetes mellitus is. Vervolgens bepaalt de internist samen met u wat de beste behandeling of het beste vervolg is.

In Medisch Spectrum Twente nemen de diabetesverpleegkundigen een deel van de vervolgcontroleafspraken over van de internist. Dit betekent dat u afwisselend  bij de internist en de diabetesverpleegkundige komt. Ook voor deze afspraken vragen wij u uw identiteitsbewijs, medicatieoverzicht en uw materialen voor de diabetesregulatie mee te nemen.

Voor controleafspraken kunt u zich melden bij de balie van ons diabetescentrum. Kunt u de afspraak niet nakomen, dan vragen wij u zo spoedig mogelijk te bellen met het secretariaat van onze poli. Als de arts of diabetesverpleegkundige onverwachts de afspraak niet kan nakomen, wordt u zo spoedig mogelijk gebeld door de secretaresse of u ontvangt een nieuwe afspraakbrief.

Wat neemt u mee?

Neem bij elk bezoek aan ons het volgende mee:

  • Zorgpas met verzekeringsgegevens
  • Identiteitsbewijs
  • Eventuele medicijnen in de oorspronkelijke verpakking
  • Een recent medicatieoverzicht (verkrijgbaar bij uw apotheek, niet ouder dan 3 maanden)
  • De ingevulde vragenlijst
  • Uw glucosemeter en/of uw diabetesdagboekje (indien u dit gebruikt)
Waar bent u naar op zoek?